Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Žalinimo reikalavimų skaičiuoklė

Skaičiuoklė skirta ūkininkams, siekiantiems patikrinti, ar jų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti atitiks žalinimo reikalavimus (pasėlių įvairinimas, daugiamečių pievų ir ganyklų išsaugojimas ir ekologinio pobūdžio vietovės).
 
 
Pasirinkote tik ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės elementą (-us), privaloma įvesti bent vieno deklaruojamo pasėlio plotą.

Ariamos žemės plotai

Ariamoji žemė – žemės plotas, naudojamas žemės ūkio augalams auginti, pūdymui ir dažniau nei kas penkeri metai daugiametėms žolėms sėjomainai su kitais žemės ūkio augalais. Iš pateikto sąrašo pasirinkite deklaruojamą (-us) pasėlį (-ius) ir nustatykite užimamą plotą.
Pasėlis Matmenys Požymis „EKO“ Požymis „NATURA“ Laukas skirtas EASV
[[plowingItem.plow.text]] Ilgis Plotas ([[plowingItem.plow.units]]) Plotas (ha)

Ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės

Norint atitikti žalinimo išmokai gauti nustatytus reikalavimus būtina žemės ūkio naudmenose deklaruoti ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę. Pasirinkite deklaruojamą (-us) elementą (-us) ir nustatykite užimamą plotą. 
Elementas Matmenys Požymis „EKO“ Požymis „NATURA“ Laukas skirtas EASV
[[objectItem.object.text]] Ilgis Plotas ([[objectItem.object.units]]) Plotas (ha)

Daugiametės pievos ir ganyklos

Daugiametės pievos ir ganyklos – tai daugiametėmis žolėmis užsėtas arba natūralus nenaudojamas sėjomainoje penkerius ar daugiau metų žemės plotas gyvuliams ganyti, žolei ar žolės produkcijai gauti. Pasirinkite deklaruojamą (-us) pasėlį (-ius) ir nustatykite užimamą plotą.
Pasėlis Matmenys Požymis „EKO“ Požymis „NATURA“
[[fieldItem.field.text]] Ilgis Plotas ([[fieldItem.field.units]]) Plotas (ha)

Daugiamečiai sodiniai

Daugiamečių sodinių plotas – ne sėjomainos būdu auginamų sodinių plotas, išskyrus ganyklas arba pievas, įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos želdinių plotus, kuriais žemė apsodinta daugiau nei penkeriems metams ir iš kurių pakartotinai gaunamas derlius. Pasirinkite deklaruojamą (-us) pasėlį (-ius) ir nustatykite užimamą plotą.
Pasėlis Matmenys Požymis „EKO“ Požymis „NATURA“
[[plantItem.plant.text]] Ilgis Plotas ([[plantItem.plant.units]]) Plotas (ha)
Turite pasirinkti
Rezultatai (atitikimas žalinimo reikalavimams)
Jūs nedeklaravote ariamosios žemės pasėlių
Reikalavimas Ar reikalavimas privalomas? Ar pareiškėjas atitinka reikalavimą?
Pasėlių įvairinimas Taip Ne Taip Ne
Paaiškinimas:
[[item.text]]
Rezultatai (atitikimas žalinimo reikalavimams)
Jūs nedeklaravote ariamosios žemės pasėlių
Reikalavimas Ar reikalavimas privalomas? Ar pareiškėjas atitinka reikalavimą?
Ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (EASV) Taip Ne Taip Ne (Jums trūksta šio EPV ploto (ha): [[easvNeededArea]])
Paaiškinimas:
[[item.text]]
Daugiamečių ganyklų išlaikymas
Jūs deklaravote [[fieldNeededArea]] ha ploto. Įsipareigosite šio ploto nesumažinti Jūs nedeklaravote daugiamečių pievų ir ganyklų. Norime priminti, kad deklaruojamos daugiametės pievos ir ganyklos atitinka žalinimo reikalavimus.
Paaiškinimas:
[[item.text]]
Daugiamečiai sodiniai
Jūs deklaravote [[plantsNeededArea]] ha ploto. Šie plotai atitinka žalinimo reikalavimus. Jūs nedeklaravote daugiamečių sodinių. Norime priminti, kad deklaruojami daugiamečiai sodiniai atitinka žalinimo reikalavimus.