Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Struktūra ir kontaktinė informacija

Vadovybės darbotvarkė

Direktoriaus darbotvarkė

NMA direktorius A. Muzikevičius 2022 m. lapkričio 28 – gruodžio 2 dienomis:
  • pirmadienis, lapkričio 28 d. užsienio komandiruotė Briuselyje: Europos Komisijos 16-oji Mokėjimo agentūrų vadovų ir Žemės ūkio fondų komiteto koordinatorių konferencija;
  • antradienis, trečiadienis, lapkričio 29-30 d. užsienio komandiruotė Belgrade: Europos Sąjungos Dvynių projekto Serbijoje „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir pritaikymas žemės ūkio rinkų organizavimo diegimui“ Nr. SR18IPAAG0121 valdybos komiteto 2-asis susirinkimas.

Gruodžio 1 – 2 dienomis NMA direktorius dalyvaus įvairiuose vidiniuose NMA vadovybės ir struktūrinių padalinių atstovų susitikimuose strateginio valdymo, dokumentų vertinimo, finansavimo, informacinių technologijų, audito, teisės reikalų ir kitais klausimais.

Direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė

NMA direktoriaus pavaduotojas T. Orlickas 2022 m. lapkričio 28 – gruodžio 2 dienomis dalyvaus įvairiuose vidiniuose NMA vadovybės ir struktūrinių padalinių atstovų susitikimuose strateginio valdymo, dokumentų vertinimo, finansavimo, informacinių technologijų, audito, teisės reikalų ir kitais klausimais. Taip pat dalyvaus projektinėje veikloje. Lapkričio 28 – 30 dienomis T. Orlickas pavaduoja NMA direktorių.

Šią savaitę numatomi išoriniai susitikimai:
  • pirmadienis 2022-11-28 9:00-13:00 val. susitikimas su svečių iš Turkijos delegacija dėl Lietuvos kaimo plėtros programų ir Strateginio plano Konsultavimo priemonės pristatymo;
  • pirmadienis 2022-11-28 14:00-15:00 val. Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto susirinkimas;
  • pirmadienis-penktadienis, 2022-11-28 - 2022-12-02, Audito misija RD3/2022/005/LT NMA patalpose; susitikimas su Europos Komisijos ir institucinių partnerių atstovais;
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. lapkričio 28 d. 13:17