Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Struktūra ir kontaktai

Vadovų darbotvarkės

Direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Jono Valikonio 2019 m. spalio 14–18 d. darbotvarkė:
  • spalio 17 d. dalyvaus „Agro verslo forumas 2019“ renginyje, Vilniaus rotušėje;
  • spalio 18 d. dalyvaus Probleminių klausimų komisijos posėdyje.
Šią savaitę NMA direktoriaus pavaduotojas taip pat dalyvaus vidiniuose NMA susirinkimuose, komisijose, ŽŪM bei kitų valstybinių institucijų organizuojamuose komitetuose, pasitarimuose.
 

 
Direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko 2019 m. spalio 14–18 d. darbotvarkė:
  • spalio 16 d. dalyvaus Lietuvos Respublikos ir Egipto Arabų Respublikos tarpvyriausybinio ekonominio, techninio ir mokslinio bendradarbiavimo mišriojo komiteto posėdyje;
  • spalio 17 d. dalyvaus „Agro verslo forumas 2019“ renginyje, Vilniaus rotušėje;
  • spalio 18 d. dalyvaus Pažeidimų komisijos posėdyje.
Šią savaitę NMA direktoriaus pavaduotojas taip pat dalyvaus vidiniuose NMA susirinkimuose, komisijose, ŽŪM bei kitų valstybinių institucijų organizuojamuose komitetuose, pasitarimuose.
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 11 d. 13:35