Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų priežiūros komitetas

  • Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų priežiūros komitetas (PPK) yra skirtas projektų priežiūrai vykdyti.
  • PPK sudėtį įsakymu tvirtina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) direktorius.
 
PPK funkcijos:
 
  • užtikrina, kad visi NMA įgyvendinami projektai atitiktų NMA strateginius tikslus;
  • tvirtina arba atmeta inicijuojamus projektus NMA;
  • užtikrina tinkamą projektams įgyvendinti reikalingų išteklių paskirstymą;
  • vertina projektų įgyvendinimo eigą;
  • koordinuoja ir prižiūri visų NMA PPK patvirtintų projektų įgyvendinimą;
  • nagrinėja ir tvirtina siūlomus projektų pakeitimus;
  • teikia rekomendacijas dėl projektų valdymo sistemos ir projektų įgyvendinimo veiklų tobulinimo.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. lapkričio 26 d. 10:47