Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Jaunųjų ūkininkų PAK

Pagrindiniai komisijos tikslai:
 
  • skatinti ekonominę žemės ūkio ir kaimo plėtrą siekiant, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ teikiamos paramos lėšos būtų skiriamos toms paraiškoms finansuoti, kurios geriausiai atitinka KPP priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ paraiškų tinkamumo ir prioritetinius kriterijus, yra geriausios kokybės, naudingiausios ir geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos kaimo plėtros;
  • užtikrinti, kad, sudarius paramos sutartis, nebūtų viršyta KPP priemonei „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ nustatyta maksimali leistina įsipareigojimų suma;
  • užtikrinti tinkamą KPP priemonei „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ skirtų paramos lėšų paskirstymą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.
  • komisijos rekomendacija yra būtina NMA direktoriui priimant sprendimą dėl paramos suteikimo pagal KPP priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.
 
Komisijos funkcijos:
 
  • analizuoja pareiškėjų pateiktus projektus pagal KPP priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“;
  • svarsto ir analizuoja Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – KPŽPD) teritorinių paramos administravimo skyrių (toliau – TERPAS) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
  • tikrina, kaip KPŽPD TERPAS darbuotojai atliko pateikto projekto įvertinimą, bei teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl finansuotinų projektų NMA direktoriui.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2011 m. spalio 21 d. 13:23