Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Komisija pažeidimų administravimo klausimams spręsti

Komisijos pažeidimų administravimo klausimams spręsti tikslas – pažeidimų, susijusių su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) administruojama parama, administravimo klausimų sprendimas.
 
Komisijos funkcijos:
  • nagrinėja Pažeidimų prevencijos ir patikrinimų skyriaus pateiktas tyrimų išvadas bei papildomai gautus dokumentus, atliekant tyrimus;
  • priima sprendimus dėl pažeidimų pasitvirtinimo/nepasitvirtinimo;
  • paveda / įpareigoja tam tikrus NMA struktūrinius padalinius atlikti veiksmus, susijusius su projektų administravimu
  • sprendžia problemas, iškilusias tiriant / nustatant / administruojant pažeidimus, ir priima horizontaliuosius sprendimus
  • priima sprendimus dėl pažeidimų, kai atsiranda poreikis persvarstyti projektų vykdytojams/ paramos gavėjams pritaikytas sankcijas, kai šios sankcijos buvo pritaikytos po NMA atliktų pažeidimų tyrimų
  • priima kitus, su pažeidimais ar jų tyrimais susijusius, sprendimus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. lapkričio 26 d. 10:49