Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Struktūra ir kontaktai

Komitetai ir komisijos

NMA komisijos ir komitetai:
 
 
Pareiškėjai, pretenduojantys gauti arba jau gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos priemones, taip pat tiesiogines išmokas bei nacionalinę paramą, turi galimybę dalyvauti komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su jų pateiktos paraiškos administravimu.
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurių įgyvendinamuose projektuose įtariama/nustatyta pažeidimų ar neatitikimų, yra kviečiami atvykti į Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) pažeidimų administravimo ar probleminius klausimus sprendžiančių komisijų posėdžius. Pareiškėjai taip pat kviečiami ir į Projektų atrankos komisijos posėdžius, jei svarstomas klausimas dėl pareiškėjo pateiktos paraiškos atmetimo.
 
NMA iš anksto telefonu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją ar paramos gavėją apie vyksiantį komisijos posėdį ir koks klausimas jame bus svarstomas. Gavę tokį pranešimą, pareiškėjai patys gali nuspręsti, ar dalyvauti svarstant šiuos klausimus.
 
Komisijų posėdžių metu pareiškėjai ir paramos gavėjai turi galimybę išsamiau pristatyti savo projektą, jo tikslus, pagrįsti prašymus dėl terminų nukėlimo, sutarčių keitimo ir pan., taip pat atsakyti į komisijai posėdžių metu kylančius kitus su projektu susijusius klausimus.
 
Pareiškėjų dalyvavimas šiuose posėdžiuose ne tik padeda užtikrinti skaidrų paramos skirstymo mechanizmą, objektyvių ir visapusiškai pagrįstų sprendimų priėmimą, bet pagreitina ir visą paraiškų administravimo procesą, nes dalis problemų ir klausimų išsprendžiami posėdžio metu. Tokiu būdu išvengiama dalies paklausimų raštu siuntimo (dėl šios priežasties neretai užtrunka paraiškų administravimo laikas).
 
Projektų atrankos komisijos ir komitetai (PAK):
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 1 d. 12:47