Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Struktūra ir kontaktai

Direktoriaus darbotvarkė

Direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus 2019 m. gruodžio 9–13 d. darbotvarkė:
  • gruodžio 10 d. dalyvaus darbiniame susitikime su Vietos veiklos grupėmis;
  • gruodžio 10 d. taip pat dalyvaus darbiniame susitikime su Valstybinės augalininkystės tarnybos atstovais;
  • gruodžio 12 d. dalyvaus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdyje;
  • gruodžio 13 d. dalyvaus darbiniame susitikime su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru.
Šią savaitę NMA direktorius taip pat dalyvaus vidiniuose NMA susirinkimuose, komisijose, ŽŪM bei kitų valstybinių institucijų organizuojamuose komitetuose, pasitarimuose.
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 9 d. 14:34