Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Korupcijos prevencija

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vykdant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo metodikos, patvirtintos Agentūros direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. BR1-305 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 31 punkte nurodytą reikalavimą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) teikia susipažinti apibendrintus 2022 m. Metodikos įgyvendinimo rezultatus.

NMA vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo tikslas – sistemingai, periodiškai ir visapusiškai vertinant NMA vidaus teisės aktus ar jų projektus, padėti įgyvendinti NMA veiklos tikslus, mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę bei valdyti sukčiavimo veikų riziką.

2022 m. NMA vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinį vertinimą atliko NMA Teisės departamento Teisėkūros ir teisės taikymo skyriaus darbuotojai.

Sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupciniu požiūriu iš viso buvo įvertinti 5 (penki) NMA vidaus teisės aktai ar jų projektai, nebuvo nustatyta galimų rizikų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 17 d. 16:28