Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Korupcijos prevencija

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vykdant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo metodikos, patvirtintos Agentūros direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. BR1-305 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 31 punkte nurodytą reikalavimą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teikia susipažinti apibendrintus 2020 m. Metodikos įgyvendinimo rezultatus.

Agentūros vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo tikslas – sistemingai, periodiškai ir visapusiškai vertinant Agentūros vidaus teisės aktus ar jų projektus, padėti įgyvendinti Agentūros veiklos tikslus, mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę bei valdyti sukčiavimo veikų riziką.

2020 m. Agentūros vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinį vertinimą atliko Agentūros Teisės departamento Teisėkūros ir teisės taikymo skyriaus darbuotojai.

Sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupciniu požiūriu iš viso buvo įvertinta 10 (dešimt) Agentūros vidaus teisės aktų ar jų projektų, vertinimo išvadose ir vertinimo pažymose nebuvo nustatyta neatitikimų Agentūros vidaus teisės aktų arba jų projektų aiškumo ir turinio rodikliams.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 15 d. 07:58