Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Korupcijos prevencija

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus straipsnių nuostatomis

Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. PS1-1746 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašo patvirtinimo“, patvirtintas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašas (aktuali redakcija po 2023 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. PS1-1061):
  1. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) direktoriaus pavaduotojai;
  2. NMA padalinių vadovai;
  3. NMA Teisės departamento Pirkimų skyriaus patarėjai ir vyriausieji specialistai;
  4. NMA Prevencijos ir saugos departamento Korupcijos prevencijos ir kokybės skyriaus patarėjas, atliekantis atsparios korupcijai aplinkos kūrimo funkcijas;
  5. Asmuo laikinai skiriamas į 1–4 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. gegužės 8 d. 09:31