Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Korupcijos prevencija

Antikorupcinis teisės aktų vertinimas

Įgyvendindami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015–2016 metų korupcijos prevencijos programą, Rizikų vertinimo ir valdymo departamento darbuotojai š. m. pirmąjį pusmetį antikorupciniu požiūriu įvertino 6 (šešis) teisės aktus ir pateikė išvadas. Buvo įvertinti 3 (trys) Agentūros vidiniai teisės aktai: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2014–2020 m. programinio laikotarpio informacinių pranešimų, paklausimų bei trumpųjų žinučių formavimo ir siuntimo procedūros aprašas, 2014–2020 m. programinio laikotarpio dokumentų priėmimo ir registravimo procedūros aprašas ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ administravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos procedūros aprašas. Taip pat antikorupciniu požiūriu buvo įvertinti 3 (trys) Žemės ūkio ministerijos teisės aktų projektai ir pateikta pastabų.
 
Antikorupcinio vertinimo išvadoje buvo pasiūlyta pašalinti nurodytus 2014–2020 m. programinio laikotarpio dokumentų priėmimo ir registravimo procedūros aprašo trūkumus. Teisės akto rengėjai, atsižvelgę į pasiūlymus, dokumentą patobulino.
 
Už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą atsakingi Agentūros darbuotojai nuolat stebi, ar teisės aktai nesukuria išskirtinių, nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas, ar teisės akto nuostatose nėra spragų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugpjūčio 6 d. 12:57