Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Veiklos sritys

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) – vienintelė akredituota institucija, administruojanti paramos priemones žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.
 
Pagrindiniai NMA uždaviniai:
 
 • administruoti valstybės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšas žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei ir užtikrinti jų naudojimo kontrolę;
 • įgyvendinti žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei skirtas paramos priemones;
 • užtikrinti ES paramos lėšų žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo sistemos sukūrimą;
 • dalyvauti diegiant integruotą administravimo ir kontrolės sistemą;
 • dalyvauti diegiant ir įgyvendinant ES Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių administravimo sistemą;
 • rengti ataskaitas apie panaudotas valstybės biudžeto ir ES lėšas ir teikti šias ataskaitas Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei kitoms institucijoms.
 
Pagrindinės NMA veiklos:
 
 • paramos administravimas (dokumentų priėmimas ir vertinimas, paramos išmokėjimas ir panaudojimo kontrolė);
 • paramos viešinimas (TV laidos, spauda, renginiai, seminarai, konferencijos, mokymai);
 • dalyvavimas teisės aktų kūrimo procesuose;
 • elektroninių paslaugų vystymas;
 • veiklos ataskaitų teikimas;
 • dalyvavimas Europos komisijos komitetų posėdžiuose, analizuojant teikiamą informaciją bei pasiūlymus, susijusius su paramos administravimu, e-paslaugų plėtra ir administracinės naštos pareiškėjams mažinimo galimybėmis;
 • aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
 
Paramos programos ir priemonės:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. spalio 22 d. 10:35