Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Strategija

Mūsų misija – būdami patikima ir pažangi organizacija, suteikiame galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.
 
Mūsų vizija – konkurencinga, aktyvi ir aplinką tausojanti visuomenė klestinčiame krašte.
 
Mūsų vertybės:
  • Orientacija į klientą  įsiklausome į kliento rūpesčius ir nurodome jam paprasčiausią problemos sprendimo būdą;
  • Profesionalumas  esame lankstūs, išmanome savo darbą ir nuolat tobulėjame;
  • Veržlumas  Agentūroje dirba iniciatyvūs, tikintys tuo, ką daro, įvertinti ir gerbiami darbuotojai;
  • Pažangumas  nuolat ieškome naujovių, jas diegiame ir tobuliname savo veiklą;
  • Skaidrumas  mūsų atliekami procesai bei jų rezultatai yra vieši ir aiškūs;
  • Veikimas išvien  visų iškeltų tikslų siekiame išvien  gerbdami vieni kitus, bendradarbiaudami tiek įstaigoje, tiek už jos ribų tam, kad suteiktume kokybiškiausias paslaugas.
 
Mūsų šūkis – kurkime klestintį kraštą kartu!
 
Siekdami įgyvendinti savo viziją, keliame šiuos strateginius 2017–2020 m. laikotarpio tikslus:
  • Skaidriai teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias kliento lūkesčius
  • Efektyviai vykdyti veiklą
  • Būti pažangia organizacija, kurioje drauge dirba motyvaciją turintys darbuotojai
  • Efektyviai ir tolygiai vykdyti NMA išlaikymui skirtą biudžetą
 
Šiuo strateginiu laikotarpiu NMA, siekdama, kad klientai kuo greičiau ir patogiau galėtų pasinaudoti parama, ypatingą dėmesį skirs paramos teikimo mechanizmo paprastinimui, administravimo procesų optimizavimui, sprendimų priėmimo spartinimui bei pažeidimų prevencijai. Ir toliau, taikant įvairias komunikacijos priemones, bus dedamos pastangos tam, kad klientai laiku gautų visą reikalingą informaciją, pateiktą aiškiai ir suprantamai. Atsižvelgiant į nuolat didėjantį administruojamų priemonių skaičių ir paramos dydį, NMA didins veiklos efektyvumą ir skaidrumą taikydama šiuolaikines technologijas – automatizuodama, elektronizuodama ir robotizuodama procesus, tolygiai ir efektyviai vykdys įstaigos išlaikymui skirtus asignavimus.
 
Taip pat NMA ir toliau sieks būti konkurencinga darbdave ir taip pritraukti bei išlaikyti profesionalius ir iniciatyvius darbuotojus.
 
Kviečiame susipažinti su NMA 20172020 m. strategija ir kitais strateginio planavimo dokumentais, juos rasite čia.
NMA yra pirma  ES paramą Lietuvai administruojanti institucija, pelniusi nacionalinį kokybės prizą. Nacionalinis kokybės prizas – tai visoje Europoje vertinamas apdovanojimas, kuris liudija, kad jį gavusi įmonė ar organizacija atitinka itin aukštus vadybos reikalavimus. Šiuo prizu įvertinama visos įmonės valdymo kokybė, kuri reikalinga kokybiškam produktui ar paslaugai sukurti.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 8 d. 15:37