Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui

Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus valdymas. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 "Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui".
 • Projekto vykdytojas – Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija.
Projekto tikslas: Optimizuoti (modernizuoti) paslaugas ir gerinti gyventojų aptarnavimą, viešojo sektoriaus įstaigose diegiant teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimus.
 
Projekto uždaviniai:
 • Optimizuoti (modernizuoti) įstaigų teikiamas/administruojamas viešąsias ir administracines paslaugas
 • Sukurti ir įdiegti įstaigų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimo sistemą;
 • Standartizuoti gyventojų aptarnavimą ir paslaugų teikimą;
 • Sukurti institucinių paskatų gerinti teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybę sistemą;
 • Padidinti informacijos apie paslaugas ir gyventojų aptarnavimą prieinamumą.
Projekto veiklos:
 • Sukurti ir įdiegti įstaigų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimo modelį;
 • Sukurti įstaigų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimo metodiką;
 • Parengti ir įdiegti kokybiškai naują vieningo aptarnavimo proceso modelį (algoritmą) Vyriausybės lygiu;
 • Parengti ir įdiegti pavyzdinį gyventojų aptarnavimo įstaigose standartą;
 • Parengti įstaigų reitingavimo metodiką ir atlikti įstaigų reitingavimą;
 • Organizuoti gerosios patirties pavyzdžių praktikos tobulinant paslaugų teikimą ir gyventojų aptarnavimą nacionalinę atranką;
 • Sukurti įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę stebėsenos ir vertinimo metodiką;
 • Parengti informacijos apie įstaigų teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą gaires.
Projekto metu numatomi rezultatai:
 • supaprastės paslaugų teikimo procedūros dėl pažangesnių paslaugoms suteikti reikalingos informacijos gavimo būdų naudojimo;
 • pagerės gyventojų aptarnavimo kokybė dėl vieningo aptarnavimo modelio įstaigose taikymo;
 • paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas taps kasdiene įstaigų veiklos dalimi;
 • veiks paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo mechanizmas;
 • bus padidintas gyventojų pasitenkinimas jiems teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybe.
Projekto trukmė: 2019.06.20 – 2022.06.20 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 23 d. 07:38