Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ veiklos sritis „Veiksmų programos informavimas ir viešinimas“

Projekto tikslas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) siekdama užtikrinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Programa) viešinimą, numato informuoti visuomenę ir galimus pareiškėjus bei paramos gavėjus pasiekiamais būdais – teikti informaciją ir formuoti pozityvią nuomonę apie Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (toliau- EJRŽF) teikiamos paramos pagal Programos priemones panaudojimą, apie EJRŽF paramos poveikį žuvininkystei.
 
Projektas finansuojamas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos lėšų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 13 d. 15:06