Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ veiklos sritis „Veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimas“

Projekto tikslas - tinkamai ir efektyviai administruoti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Programa) priemones. Kokybiškam Programos priemonių administravimui yra būtini žmogiškieji ištekliai – valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie atliks funkcijas, tiesiogiai susijusias su Programos parengimu, valdymu, įgyvendinimu, priežiūra, vertinimu, skundų nagrinėjimu bei kontrole. Skaidriai ir efektyviai administruoti Programos priemones, reikalingas ne tik kvalifikuotas personalas bet ir išorinių ekspertų paslaugos, moderni programinė ir techninė įranga bei kitos priemonės.
 
Projektas finansuojamas iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos lėšų.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 13 d. 15:06