Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

2017–2021 m. Europos kosmoso agentūros projektas – SEN4CAP “Palydovinės informacijos panaudojimas, siekiant BŽŪP supaprastinimo po 2020 metų”

SEN4CAP – Europos kosmoso agentūros projektas, bendradarbiaujant su Europos Komisijos (EK) Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniu direktoratu, EK Jungtiniu tyrimų centru ir EK Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniu direktoratu.
 
Projekto tema: palydovinės informacijos panaudojimas ir gerosios praktikos taikymas, siekiant BŽŪP supaprastinimo ir modernizavimo laikotarpyje po 2020 metų.
 
Projekto tikslas: taikyti šiuolaikines technologijas (Sentinel vaizdų taikymas, atitinkamų algoritmų ir kitų susijusių produktų kūrimas ir panaudojimas nacionaliniu lygmeniu), siekiant supaprastinti ir modernizuoti  žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtą ES paramą, užtikrinant efektyvią jos panaudojimo kontrolę ir priežiūrą.
 
Projekte dalyvauja šešių šalių narių mokėjimo agentūros: iš Italijos, Olandijos, Lietuvos, Rumunijos, Ispanijos, Čekijos.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra, atstovaujanti Lietuvai, taip pat yra pakviesta prisijungti prie projekto įgyvendinimo. Prie projekto sėkmės NMA prisidės savo patirtimi, be to, teiks duomenis dėl naujų produktų kūrimo bei juos testuos. Šių šešių atrinktų šalių demonstracinių pavyzdžių pagrindu bus derinamas naujų Sentinel produktų kūrimas bei taikymas nacionaliniu lygmeniu, bus dalinamasi gerąja praktika įgyvendinant šio laikotarpio BŽŪP ir rengiantis naujajam programiniam BŽŪP laikotarpiui. Aukštos skiriamosios gebos palydovinių vaizdų pagrindu bus sukurti algoritmai, padėsiantys įvertinti žemės ūkio naudmenų būklę ir jos pokyčius, įskaitant vegetaciją, šienavimą, žemės ūkio kultūrų rūšis ir jų įvairinimą.
 
Projekto įgyvendinimas prasidėjo 2017 m. liepos mėn. jo trukmė – 30 mėnesių. Planuojama, kad jau 2018 metų pradžioje bus sukurti pirmieji algoritmų prototipai, o iki 2018 metų pabaigos – ištestuoti. 2019 m. šios sistemos turėtų būti įgyvendintos, o 2020 m. – parengtos naudojimui.  
 
Jei įgyvendintų pilotinių projektų rezultatai parodys, kad  minėtos technologijos užtikrina pilnavertę ūkininkų agrarinės veiklos priežiūrą, tai taps „sistemos be paraiškos“ pagrindu.
 
Daugiau informacijos: http://esa-sen4cap.org/   
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 25 d. 13:57