Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

EIFFEL „Skaitmeninio portalo GEOSS vaidmuo, kuriant prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo programas”

H2020 EIFFEL projektas yra skirtas: skatinti prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo programų kūrimą, suburiant atsakingus už sprendimų priėmimą pareigūnus, siekiančius Paryžiaus susitarimo tikslų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu; sukurti pagrindinių klimato kaitos rodiklių stebėsenai skirtus įrankius.

Projekto trukmė – 36 mėn., projekto biudžetas – 4,999,466.25 Eur.
 
EIFFEL paskyros socialiniuose tinkluose:
 
Twitter: @eiffel4climate

 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugpjūčio 30 d. 10:24