Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

„AgriFood Lithuania“

„AgriFood Lithuania“ yra pelno nesiekiantis skaitmeninių inovacijų centras, suburiantis svarbiausius mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus suinteresuotus veikėjus, siekiančius skatinti agro-maisto sektoriaus skaitmenizaciją ir pažangių inovacijų diegimą.
 
Centro strateginė misija yra prisidėti prie ES deklaracijoje „Už išmanią ir tvarią Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių skaitmeninę ateitį“ įtvirtintos vizijos realizavimo.
 
„AgriFood Lithuania“ vienija daugiau nei 20 skirtingų tarpsektorinių partnerių ir veikdama vieno langelio principu atlieka koordinavimo bei bendradarbiavimo užtikrinimo funkcijas vystant skaitmeninius technologinius sprendimus žemės ūkio ir maisto pramonės srityse. Pagrindiniai skaitmeninių inovacijų centro uždaviniai yra:
  • Suteikti visapusišką paramą ir specializuotas paslaugas žemės ūkio ir maisto technologinių inovacijų tyrimo, vystymo ir diegimo srityse;
  • Palengvinti suinteresuotų skirtingų veikėjų partnerystę įgyvendinant bendrus aukštųjų technologijų tyrimus, perdavimą ir industrinį taikymą;
  • Sujungti nacionalinius inovacijų projektus, startuolius ir įmones su platesnes galimybes suteikiančiomis tarptautinėmis ir tarpsektorinėmis iniciatyvomis bei kompetencijų centrais;
  • Prisidėti prie nacionalinės ir europinės skaitmeninių technologijų infrastruktūros stiprinimo.
 
Daugiau informacijos – www.agrifood.lt
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 11 d. 15:49