Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Projektai

Tarptautiniai projektai:
 • 2010 m. trumpalaikis ES Dvynių projektas „Bulgarijos mokėjimo agentūros pieno sektoriaus administracinių gebėjimų stiprinimas siekiant sėkmingai įgyvendinti pieno kvotų prekybos sistemą“.
 • 2011 m. projektas „Lietuvos ir Skandinavijos šalių mokėjimo agentūrų administracinių gebėjimų stiprinimas“. Tai – NMA, Švedijos ir Suomijos mokėjimo agentūrų bendras projektas, įgyvendintas pagal Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą. 
 • 2012 m. projektas „Moldovos mokėjimo agentūros administracinių gebėjimų stiprinimas – institucinės veiklos optimizavimas, reorganizuojant teritorinius skyrius“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą. 
 • 2013-2015 m. ES Dvynių projektas Juodkalnijoje „Parama kaimo plėtros programai pagal IPARD“. Projektą įgyvendina Olandijos, Lietuvos ir Estijos konsorciumas. NMA šiame projekte dalyvavo kaip jaunesnysis partneris.
 • 2013 m. projektas „Lietuvos patirties perdavimas, diegiant Ukrainoje efektyvią nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą. 
 • 2014 m. projektas „Gebėjimų ugdymas agrarinės politikos srityje Ukrainoje“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.  
 • 2015 m. projektas „Gebėjimų ugdymas žemės ūkio politikos srityje Ukrainoje“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
 • 2016-2017 m. ES techninės pagalbos projektas Azerbaidžane „Parama E-žemės ūkiui Azerbaidžane: inovatyvus ir veiksmingas žemės ūkio politikos valdymas, siekiant didesnio našumo ir konkurencingumo“Daugiau...
 • 2016-2017 m. EK Trumpalaikis Dvynių projektas Makedonijoje „Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų patikimai ir veiksmingai valdyti ES lėšas stiprinimas atsižvelgiant ir į naują ES reglamentą 2014-2020 metams“. Projektą įgyvendina LR Finansų ministerija, CPVA ir NMA. Daugiau...
 • 2016–2017 m. EK OLAF projektas SafeNet „Europos kovos su sukčiavimu tinklo stiprinimas” (The SafeNet Project Strenghten Anti Fraud European Network).  Daugiau...
 • 2018 m. tarptautinė IAKS studija „Administracinės BŽŪP naštos mažinimo analizė“, kurioje dalyvauja  12 ES šalių narių, įskaitant Lietuvą.
 • 2018-2019 m. EK OLAF Hercules III programos projektas „Kovos su sukčiavimu pirkimuose veiksmų stiprinimas“. Daugiau...
 • 2019 m. Europos Komisijos sukurto įrankio “Arachne” pristatymo pirmasis susitikimas (pirmieji įrankio veikimo mokymai). Dalyvavo Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos, Kroatijos ir Slovakijos atstovai. Daugiau...
 • 2018-2022 m. tarptautinis projektas pagal ES Interreg programą – „Agrirenaissance“: Inovacijų diegimas  žemės ūkio maisto sektoriuje, siekiant pramoninio atgimimo Europoje (Innovation-driven agri-food sectors for a European industrial renaissance). Daugiau...
 • 2019-2022 m. ES Dvynių projektas Azerbaidžane „Žemės ūkio ministerijos pajėgumų stiprinimas, didinant valstybės paramos žemės ūkiui efektyvumą ir našumą“. Daugiau...
 • 2019-2022 m. ES Techninės pagalbos projektas Serbijoje „Gebėjimų stiprinimas, siekiant harmonizuoti teisės aktus  žemės ūkio, kaimo plėtros, maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politikos srityje su atitinkamais ES teisės aktais“. Daugiau...
 • 2020-2022 m. ES Dvynių projektas „Tolimesnė parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir maisto saugai Moldovos Respublikoje“. Daugiau...
 • 2022-2024 m. ES Dvynių projektas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir pritaikymas žemės ūkio rinkų organizavimo diegimui Serbijos Respublikoje“. Daugiau...
 
MTEP projektai:
 • 2016-2018 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą – RECAP „Personalizuotos viešosios paslaugos, prisidedančios prie  BŽŪP įgyvendinimo“. Daugiau...
 • 2017-2021 m. tarptautinis Europos kosmoso agentūros projektas – Sen4CAP „Palydovinės informacijos panaudojimas, siekiant BŽŪP supaprastinimo po 2020 metų”. Daugiau...
 • 2018-2020 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą – EO4AGRI „Žemės stebėjimo duomenys – žemės ūkiui“. Daugiau...
 • 2019-2020 m. Europos kosmoso agentūros projektas – CAPCON „BŽŪP subsidijų kontrolės paslauga, pagrįsta multisensoriniu žemės ūkio veiklos stebėjimu“. Projekto numeris: ESA AO/1-9181/18/NL/SC. Daugiau...
 • 2019-2020 m. Europos kosmoso agentūros projektas – „Sentinel palydovinių vaizdų apdorojimo universiteto studiju programos sukūrimas“. Daugiau...
 • 2019-2022 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą – NIVA „Naujos IAKS vizijos įgyvendinimas“ (New IACS Vision in Action). Daugiau...
 • 2019-2022 m. ES CEF programos Telekomunikacijų sektoriaus tarptautinis projektas „BŽŪP IAKS duomenų atvėrimas“  Nr. 2018-EU-IA-0086 Open IACSDaugiau...
 • 2020-2022 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą  DIONE „Žemės stebėjimo duomenimis pagrįstas integruotas technologinių įrankių rinkinys, skirtas BŽŪP plotinių priemonių patikrų modernizavimui ir poveikio aplinkai vertinimui“. Daugiau...
 • 2020-2023 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą – ENVISION „Žemės stebėjimu paremta aplinkosauginės praktikos stebėsena, siekiant tvaraus žemės ūkio“. Daugiau...
 • 2021-2023 m. Europos kosmoso agentūros projektas „Žemės stebėjimo duomenimis paremti valdikliai“ (EO-Widget). Daugiau...​
 • 2021-2024 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą – EIFFEL „Skaitmeninio portalo GEOSS vaidmuo, kuriant prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo programas”. EIFFEL išnaudos turimų, bet dar nepanaudotų Globalios Žemės stebėjimo sistemos (GEOSS) duomenų rinkinių galimybes, sutelkus turimus išteklius, t.y. palydovų, in-situ, modeliavimo duomenis, sukurdamas dirbtinio intelekto pagrindu veikiančius kognityvius paieškos įrankius. Daugiau...
 
Kiti projektai:
 • 2019-2022 m. Lietuvos žemės ūkio verslo analizės sistemos kūrimas. Daugiau...
 • Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas. Daugiau...
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritis „Programos informavimas ir viešinimas“. Daugiau...
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritis „Programos įgyvendinimas“. Daugiau...
 • Kokybės vadybos standartų diegimas bei tobulinimas NMA. Daugiau...
 • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ veiklos sritis „Veiksmų programos informavimas ir viešinimas“. Daugiau...
 • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ veiklos sritis „Veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimas“. Daugiau...
 • Skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania“. Daugiau...
 • 2019-2022 m. projektas Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui." Daugiau...
 • 2020–2027 m. ES LIFE programos finansuojamas projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE IP PAF-NATURALIT). Daugiau...
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 5 d. 16:44