Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Projektai

Tarptautiniai projektai:
 • 2010 m. trumpalaikis ES Dvynių projektas „Bulgarijos mokėjimo agentūros pieno sektoriaus administracinių gebėjimų stiprinimas siekiant sėkmingai įgyvendinti pieno kvotų prekybos sistemą“.
 • 2011 m. projektas „Lietuvos ir Skandinavijos šalių mokėjimo agentūrų administracinių gebėjimų stiprinimas“. Tai – NMA, Švedijos ir Suomijos mokėjimo agentūrų bendras projektas, įgyvendintas pagal Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą. 
 • 2012 m. projektas „Moldovos mokėjimo agentūros administracinių gebėjimų stiprinimas – institucinės veiklos optimizavimas, reorganizuojant teritorinius skyrius“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą. 
 • 2013-2015 m. ES Dvynių projektas Juodkalnijoje „Parama kaimo plėtros programai pagal IPARD“. Projektą įgyvendina Olandijos, Lietuvos ir Estijos konsorciumas. NMA šiame projekte dalyvavo kaip jaunesnysis partneris.
 • 2013 m. projektas „Lietuvos patirties perdavimas, diegiant Ukrainoje efektyvią nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą. 
 • 2014 m. projektas „Gebėjimų ugdymas agrarinės politikos srityje Ukrainoje“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.  
 • 2015 m. projektas „Gebėjimų ugdymas žemės ūkio politikos srityje Ukrainoje“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
 • 2016-2017 m. ES techninės pagalbos projektas Azerbaidžane „Parama E-žemės ūkiui Azerbaidžane: inovatyvus ir veiksmingas žemės ūkio politikos valdymas, siekiant didesnio našumo ir konkurencingumo“Daugiau...
 • 2016-2017 m. EK Trumpalaikis Dvynių projektas Makedonijoje „Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų patikimai ir veiksmingai valdyti ES lėšas stiprinimas atsižvelgiant ir į naują ES reglamentą 2014-2020 metams“. Projektą įgyvendina LR Finansų ministerija, CPVA ir NMA. Daugiau...
 • 2016-2017 m. NMA drauge su Venecijos regiono mokėjimo agentūra (AVEPA, Italija) ir dar 10 ES šalių narių įgyvendino EK OLAF projektą SafeNet „Europos kovos su sukčiavimu tinklo stiprinimas” pagal EK OLAF Hercules III programą. Projekto tikslas –  pasidalinti kovos su sukčiavimu patirtimi. Daugiau...
 • 2016-2018 m. tarptautinis projektas pagal EK programą Horizon 2020 m. programą „Personalizuotos viešosios paslaugos, prisidedančios prie  BŽŪP įgyvendinimo“. Daugiau...
 • 2017-2020 m. Europos kosmoso agentūros projektas Sen4CAP dėl palydovinės informacijos panaudojimo, siekiant BŽŪP supaprastinimo po 2020 metų. Daugiau...
 • 2018 m. projektas „Agrirenaissance“. Daugiau...
 • 2018-2020 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą „Žemės stebėjimo duomenys – žemės ūkiui“. Daugiau...
 • 2018 m. tarptautinė IAKS studija „Administracinės BŽŪP naštos mažinimo analizė“, kurioje dalyvauja  12 ES šalių narių, įskaitant Lietuvą.
 • 2018 m. projektas „Kovos su sukčiavimu pirkimuose veiksmų stiprinimas“ pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos Hercule III programą“. Daugiau...
 • 2019 m. Europos Komisijos sukurto įrankio “Arachne” pristatymo pirmasis susitikimas (pirmieji įrankio veikimo mokymai). Dalyvavo Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos, Kroatijos ir Slovakijos atstovai. Daugiau...
 • Lietuvos Agro Space skaitmeninių inovacijų centras. Daugiau...
   
Kiti projektai:
 • Lietuvos žemės ūkio verslo analizės sistemos kūrimas. Daugiau...
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritis „Programos informavimas ir viešinimas“. Daugiau...
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritis „Programos įgyvendinimas“. Daugiau...
 • Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimas. Daugiau...
 • Kokybės vadybos standartų diegimas bei tobulinimas NMA. Daugiau...
 • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ veiklos sritis „Veiksmų programos informavimas ir viešinimas“. Daugiau...
 • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ veiklos sritis „Veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimas“. Daugiau...
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 10 d. 15:44