Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

2020 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą – ENVISION „Žemės stebėjimu paremta aplinkosauginės praktikos stebėsena, siekiant tvaraus žemės ūkio“.

NMA, atstovaujanti Lietuvai, projektą įgyvendina konsorciume su 13 partnerių iš kitų 7 ES šalių narių – Graikijos, Belgijos, Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Serbijos, Slovėnijos ir Kipro. Projektu siekiama įgyvendinti nuolatinę ir sistemingą žemės ūkio paskirties žemės stebėseną, pereinant nuo fragmentiško stebėjimo, apsiribojančio tik tam tikrais laukais ir laiko intervalais, iki visa apimančios teritorinės ir visus metus trunkančios stebėsenos. Projekto rezultatai pasitarnaus organizacijoms, kurios stebi aplinkai ir klimatui nekenkiančią žemės ūkio praktiką, sąlygojamą ES politikos. ENVISION pasinaudos heterogeniniais turimų duomenų tipais (besiremiančiais Žemės stebėjimo duomenimis, faktine būkle (in situ), atvirais duomenimis ir istorinėmis patikromis vietoje), o taip pat šiuolaikinėmis technologijomis ir metodika, siekiant sukurti visiškai automatizuotą ir pagal poreikį keičiamą paslaugų paketą, parengtą glaudžiai bendradarbiaujant su būsimais klientais.

Projekto trukmė – 36 mėn., projekto biudžetas – 2 735 856 Eur.
 
Daugiau informacijos apie ENVISION projektą rasite svetainėje: https://envision-h2020.eu/
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 9 d. 13:19