Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

2019 m. Europos Komisijos sukurto įrankio “Arachne”, leidžiančio automatizuoti susijusių asmenų tikrinimo bei įmonės dydžio apskaičiavimo tvarkas, projektas

„Arachne“ yra rizikos vertinimo priemonė, kurią sukūrė Europos Komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. 

„Arachne“ leis NMA nustatyti galimai susijusias įmones, jų tarpusavio ryšius ar tam tikras potencialias rizikas tarp atskirų ūkio subjektų, taip pat apskaičiuoti įmonės dydį. Aktualu ir tai, kad informacija bus gaunama ne tik iš Europos Sąjungos valstybių narių, bet ir iš kitų valstybių, todėl bus užtikrinamas duomenų gavimas pasauliniu lygiu. Šio įrankio pagalba NMA taip pat bus nuolat įspėjama apie rizikingiausius projektus, sutartis, rangovus ir paramos gavėjus. „Arachne“ yra viena iš kovos su sukčiavimu priemonių, kurią naudojant siekiama padidinti paramos lėšų panaudojimo efektyvumą ir veiksmingumą bei užkirsti kelią pažeidimams.

Dalyvavo Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos, Kroatijos ir Slovakijos atstovai.

Daugiau informacijos rasite čia.
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. kovo 13 d. 13:58