Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

2020–2027 m. ES LIFE programos finansuojamas projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE IP PAF-NATURALIT).

Nuo 2018 m. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) vykdo ES LIFE programos finansuojamą projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE IP PAF-NATURALIT). 2019 metais NMA dalyvavo šio projekto organizuojamuose mokymuose ir kt. renginiuose, o nuo 2020 m. NMA tampa šio projekto partnere. Integruotasis projektas gamtos srityje yra skirtas įgyvendinti Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programą – nacionalinį strateginį dokumentą Natura 2000 teritorijoms. 
 
Projekto metu planuojama detalizuoti konkrečius apsaugos tikslus Natura 2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Europos Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims, gerinti valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumą, užtikrinti geresnę biologinės įvairovės apsaugos tikslų ir kitų politikos krypčių, ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo tikslų sinergiją, taip pat kuo labiau padidinti tų tikslų suderinamumą bei stiprinti institucinius gebėjimus saugant ir tvarkant Natura 2000 tinklo teritorijas.

Projekto trukmė: 2018.01.01 – 2027.12.31

NMA projekte dalyvauja nuo 2020-01-01 iki 2023-12-31.
 
Projekto biudžetas – 1 015 000 Eur.
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 14 d. 16:41