Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

2018–2019 m. EK OLAF Hercules III programos projektas „Kovos su sukčiavimu pirkimuose veiksmų stiprinimas“

2018 m. projektas „Kovos su sukčiavimu pirkimuose veiksmų stiprinimas“ pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos Hercule III programą. Projekte dalyvauja mokėjimo agentūros iš Lietuvos, Italijos, Austrijos ir Estijos.
 
EK OLAF Hercules III programos tęsinyje NMA drauge su 4 ES šalių narių mokėjimo agentūromis dalyvavo projekto pagal EK OLAF Hercules III programą tęsinyje, skirtame sukčiavimo ir pažeidimų atvejams, gerosios praktikos pavyzdžiams viešųjų pirkimų srityje (Fraud And Irregularities in Public Procurement, Red Flags and Best Practices).
 
Galutinio keturių ES šalių narių mokėjimo agentūrų susitikimo tema: rizikų valdymas privačiųjų ir viešųjų pirkimų srityje (Management of Private and Public Procurement Risks).
 
Projekto tikslas – bendro dokumento kūrimas, kuriame pasidalinta geriausia valstybių narių praktika kovojant su sukčiavimu pirkimuose. buvo pasidalinta patirtimi šia tema: „Sukčiavimas, pažeidimai, rizikų valdymas ir gerosios praktikos pavyzdžiai privačių ir viešųjų pirkimų srityje“.
 
Projekte dalyvavusios mokėjimo agentūros patirtimi pasidalino žemiau prisegtame dokumente:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 26 d. 09:53