Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Lygių galimybių politika

Nacionalinės mokėjimo agentūros lygių galimybių politikos paskirtis – užtikrinti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, NMA būtų įgyvendintos konstitucinės nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, bei uždrausti bet kokią diskriminaciją, ypač kai tai susiję su darbo santykiais NMA.
 
Kviečiame plačiau susipažinti su NMA lygių galimybių įgyvendinimo tvarkos aprašu
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 17 d. 09:09