Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Korupcijos prevencija

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareigų ir funkcijų, kurias einantys ar atliekantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. BR1-48 „Dėl privačių interesų deklaravimo“, patvirtintas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareigų ir funkcijų, kurias einantys ar atliekantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (aktuali redakcija po 2023 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. BR1-252):
 
 1. visi Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) karjeros valstybės tarnautojai;
 2. visi NMA darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (išskyrus Išteklių departamento Dokumentų tvarkymo skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir atliekančius dokumentų registratoriaus funkcijas, Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento ir Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir atliekančius sekretoriaus funkcijas);
 3. papildomai privalo deklaruoti privačius interesus visi asmenys, susiję su NMA vykdomomis pirkimų funkcijomis:
  • pirkimų komisijos nariai;
  • asmenys, atliekantys supaprastintus pirkimus;
  • ekspertai, dalyvaujantys atliekamų pirkimų procedūrose;
  • pirkimų iniciatoriai;
  • asmuo, atliekantis NMA vykdomų pirkimų monitoringą.
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. birželio 30 d. 10:06