Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Korupcijos prevencija

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto.
 
Atsparumo korupcijai lygis nuo 2023 m. NMA nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą metodiką.
 
2020-2022 m. NMA atsparumo korupcijai lygis nustatytas pagal 2018 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos leidinyje „Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas“ pateiktą metodiką, kurioje išskiriami 5 atsparumo korupcijai lygiai: aukštas (0,8-1 balas), aukštesnis už vidutinį (0,6-0,8 balo), vidutinis (0,4-0,6 balo), žemesnis už vidutinį (0,2-0,4 balo), žemas (0-0,2 balo).
 
2020 m. nustatytas NMA atsparumo korupcijai lygis – 0,76 balo (aukštesnis už vidutinį)
2021 m. nustatytas NMA atsparumo korupcijai lygis – 0,88 balo (aukštas)
2022 m. nustatytas NMA atsparumo korupcijai lygis – 0,71 balo (aukštesnis už vidutinį)
 
Atsparumo korupcijai lygis pagal sritis 2020-2022 m.:
 
Sritis
2020 m.
2021 m.
2022 m.
Pokytis lyginant su 2020 m.
Bendrasis vertinimas
0,93
0,95
0,95
+0,02
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
0,73
0,84
0,93
+0,20
Korupcijos prevencijos programa
0,82
0,91
0,96
+0,14
Antikorupcinis teisės aktų vertinimas
0,68
0,68
0,68
0
Prašymai dėl informacijos pateikimo apie asmenis
0,79
0,83
0,95
+0,14
Antikorupcinis švietimas ir informavimas
0,86
1
0,91
+0,05
Turto ir pajamų deklaravimas
0,31
0,93
0,93
+0,62
Privačių interesų deklaravimas
0,96
0,96
1
+0,04
Pranešėjų apsauga
0,73
0,86
0,91
+0,18
Viešieji pirkimai
0,80
0,83
0,90
+0,10
Korupcinio pobūdžio įvykiai
0
0
-0,20
-0,20
AKL
0,76
0,88
0,71
-0,05
 
NMA nuolatos tobulina korupcijos prevencijos sistemą ir siekia užtikrinti didžiausią veiklos skaidrumą. Atsižvelgiant į 2020 m. NMA atsparumo korupcijai lygio nustatymo duomenis buvo patobulinti teisės aktai turto ir pajamų deklaravimo, viešųjų pirkimų srityse, patobulinti teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją, personalo patikimumo užtikrinimą, remiantis geraisiais pavyzdžiais ir atliekamų analizių rezultatais tobulinamos korupcijos prevencijos praktikos. 2020-2022 m. NMA teisės aktų ir praktikų atsparumo korupcijai lygis padidėjo 15 proc. (nuo 0,76 iki 0,91 balo).
 
2022 m. atsparumo korupcijai lygio rodiklio sumažėjimą lėmė vienkartinio pobūdžio įvykis.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 31 d. 16:38