Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Korupcijos prevencija

Aktuali informacija:
        Daugiau...
 
NMA įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės
 
Korupcijos prevencija teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Siekiant, kad žemės ūkio sektoriui remti skirtos lėšos būtų naudojamos tikslingai ir efektyviai, taip pat siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai NMA, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:
 
 
                             
 
 • teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas;
 • darbuotojams organizuojami su korupcijos prevencija susiję mokymai;
 • Agentūros darbuotojo etikos taisyklės;
 • Agentūroje atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas;
 • korupcijos rizikos analizė ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymas;
 • administruojančių paramą ir atliekančių patikras vietoje NMA padalinių kokybės tikrinimai;
 • atsparumo korupcijai lygio nustatymas;
 • pareiškėjų ar paramos gavėjų, kurie pagal turimą informaciją galimai davė kyšį NMA darbuotojui už teigiamą sprendimą ar patikros rezultatus, tikrinimas;
 • NMA darbuotojų pareiškėjų / paramos gavėjų vindikaciniai patikrinimai;
 • atsitiktiniai tikrinimai (žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų bei įsipareigojimų pagal investicines ir kompensacines paramos priemones);
 • įgyvendinamos kitos korupcijos prevencijos priemonės, Skaidrumo valandėlės, kiti skaidrumą skatinantys iniciatyviniai projektai, darbuotojų apklausos. 
 

 
 
 

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje:
 
Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas Prevencijos ir saugos departamento Korupcijos prevencijos ir kokybės skyriaus patarėjas Mindaugas Kluonis, el. paštas: crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1pbmRhdWdhcy5rbHVvbmlzQG5tYS5sdCI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiMwMDgwMDA7Ij5taW5kYXVnYXMua2x1b25pc0BubWEubHQ8L3NwYW4+PC9hPg==:xx, tel. +370 5 252 6846
 
 
 
 
Jei turite informacijos...
 • Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus NMA darbuotojų veiksmus, galimą Europos Sąjungos ir valstybinės paramos žemės ūkiui pasisavinimą, piktnaudžiavimo atvejus, apie tai galite pranešti „Pasitikėjimo linija“ telefonu (8 5) 260 7901, elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBhc2l0aWslQzQlOTdqaW1vLmxpbmlqYUBubWEubHQiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjojMDA4MDAwOyI+cGFzaXRpa8SXamltby5saW5pamFAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx arba paspaudę NMA interneto svetainėje esančią nuorodą.
Pateikiant pranešimą apie galimai neteisėtus Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojo veiksmus reikėtų nurodyti šias aplinkybes: neteisėtus veiksmus padariusio ar darančio darbuotojo vardą ir pavardę, pareigas (jei žinomi), neteisėto veiksmo padarymo vietą, kuo tikslesnę datą ir laiką, kada buvo padarytas neteisėtas veiksmas, kokiu būdu ir koks neteisėtas veiksmas padarytas; jei įmanoma, reikėtų pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo neteisėto veiksmo padarymo požymius; nurodykite, ar apie pažeidimą esate pranešę, jeigu taip, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas.
 
Galite nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis: gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su Jumis geriausia susisiekti).
 • Esami ir buvę NMA darbuotojai gali pateikti informaciją apie jiems žinomus pažeidimus užpildydami pranešimo apie pažeidimą formą. Ją turi atsiųsti elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBhc2l0aWslQzQlOTdqaW1vLmxpbmlqYUBubWEubHQiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjojMDA4MDAwOyI+cGFzaXRpa8SXamltby5saW5pamFAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx. Apie pažeidimus esami ir buvę NMA darbuotojai gali pranešti elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBhc2l0aWslQzQlOTdqaW1vLmxpbmlqYUBubWEubHQiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjojMDA4MDAwOyI+cGFzaXRpa8SXamltby5saW5pamFAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx ir laisva forma, tačiau tokiu atveju, kad būtų pripažintas pranešėju, pranešimą teikiantis asmuo turėtų nurodyti, kad pranešimas teikiamas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. PAŽYMĖTINA, kad visa informacija apie pažeidimus pranešusius asmenis yra konfidenciali, o šių asmenų teisinė apsauga užtikrinama, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme.
 • Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome juos siųsti el. paštu crypt:c2thaWRydW1hc0BubWEubHQ=:xx. Dėkojame!
 
Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose už šmeižtą ar tikrovės neatitinkančių ir asmens garbę ir orumą žeminančių duomenų paskleidimą numatyta atsakomybė.

Naudinga informacija!
             
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. birželio 30 d. 10:10