Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Kokybės vadybos sistema

Kokybės vadybos sistema apima visą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) struktūrą, procedūras ir išteklius. Kokybės vadybos sistema NMA buvo įdiegta 2010 m. įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos standartų diegimas bei tobulinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos“ (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-012). Šis projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų ir įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.
 
Kokybės vadybos sistema NMA sertifikuota ir atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. NMA kokybės vadybos sistema padeda nuosekliai siekti organizacijos strateginių tikslų, o kokybės valdymas padeda gerinti teikiamų produktų ir paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą. Kokybės vadybos sistemos politika orientuota į nuolatinį veiklos gerinimą, siekiant patenkinti klientų lūkesčius ir reikalavimus.
 
Susipažinti su NMA Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Informacijos saugumo politika galite paspaudę šią nuorodą (18.48 Kb).
 
2018 m. birželio mėnesį UAB „Bureau Veritas Lit“ atliko NMA kokybės vadybos sistemos antrąjį priežiūros auditą. Susipažinti su audito rezultatais galite paspaudę šią nuorodą (659.13 Kb).
 
Rizikų valdymas padeda siekti NMA strateginių tikslų ir didinti vykdomos veiklos efektyvumą. Rizikų valdymas taikomas visiems NMA veiklos procesams ir apima visas NMA vykdomas funkcijas, visus darbuotojus, visų tipų informaciją (žodinę, rašytinę ir pan.), informacines sistemas (išteklius), patalpas, įrenginius bei trečiųjų šalių teikiamas paslaugas.
 
2015 m. NMA įdiegta rizikų valdymo sistema atitinka  ISO 31000:2009 standarto nuostatas. Tinkamas rizikų valdymas NMA užtikrinamas nuolat matuojant, kontroliuojant ir stebint rizikų valdymo procesą.
 
Subalansuotų rodiklių informacinė sistema NMA įdiegta 2014 m. Ji padeda tiek visai NMA, tiek smulkiausiam padaliniui ir darbuotojui nustatytus rodiklius apskaičiuoti ir įvairiais būdais atvaizduoti ataskaitomis, schemomis. Subalansuotų rodiklių informacinė sistema leidžia efektyviai įgyvendinti organizacijos viziją, misiją ir strateginius tikslus, transformuoti juos į operatyvinius veiklos tikslus ir kontroliuoti, kaip vykdoma strategija, naudojant pagrindinius efektyvumo rodiklius. SRS padeda aiškiai apibrėžti organizacijos strategiją, apie ją informuoti bei nukreipti darbuotojų pastangas ir išteklius jos įgyvendinimui. SRS esmė yra ta, kad pagrindiniai organizacijos veiklos vertinimo rodikliai yra parenkami ir suskirstomi į keturias perspektyvas: Suinteresuotųjų perspektyva, Vidinių procesų perspektyva, Tobulėjimo perspektyva ir Finansinių išteklių perspektyva, kurios suteikia subalansuotą, įvairiapusę įžvalgą apie pagrindinius organizacijos veiklos aspektus.
 
 
Sertifikatas: 
 
NMA kokybės vadybos sistemą sertifikavo ir priežiūros auditus atlieka „Bureau Veritas Lit“.
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 3 d. 15:31