Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Kokybės vadybos sistema

2010 m. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) įdiegta Kokybės vadybos sistema, kuri yra sertifikuota ir atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 2022 m. birželio mėnesį NMA kokybės vadybos sistema sertifikuota pakartotinai. Bendros Lietuvos – Vokietijos įmonės UAB „TUV Uolektis“ auditoriai sertifikavimo audito metu nustatė šias teigiamas NMA kokybės vadybos sistemos savybes:
  • Darbuotojų kompetencija ir tinkamas pareigų atlikimas bei pozityvus požiūris į vadybos sistemą užtikrina rezultatyvų sistemos veikimą ir nuolatinį jos gerinimą.
  • Skiriamas dėmesys darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, motyvacijos ir įsitraukimo didinimui.
  • NMA vadovybė nuolat analizuoja procesų eigą ir dinamiškai priima sprendimus dėl jų gerinimo.
  • Nuolatinis dėmesys informacinių sistemų kūrimui, palaikymui ir tobulinimui.
  • Vykdomos klientų apklausos, analizuojami jų rezultatai, nustatomos paslaugų kokybės gerinimo galimybės.
NMA taikoma Kokybės vadybos sistema padeda nuosekliai siekti organizacijos strateginių tikslų, o kokybės valdymas padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą. Kokybės vadybos sistemos politika orientuota į nuolatinį veiklos gerinimą, siekiant patenkinti klientų lūkesčius ir reikalavimus. Susipažinti su NMA Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Informacijos saugumo politika galite paspaudę šią nuorodą.
 
2015 m. NMA įdiegta rizikų valdymo sistema, atitinkanti ISO 31000 standarto nuostatas, padeda užtikrinti tinkamą rizikų identifikavimą, analizę, įvertinimą, tvarkymą ir efektyvų valdymą. Rizikų valdymas padeda siekti NMA strateginių tikslų ir didinti vykdomos veiklos efektyvumą. Rizikų valdymas taikomas visiems NMA veiklos procesams ir apima visas NMA vykdomas funkcijas, visus darbuotojus, visų tipų informaciją (žodinę, rašytinę ir pan.), informacines sistemas (išteklius), patalpas, įrenginius bei trečiųjų šalių teikiamas paslaugas.
 

 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 18 d. 16:24