Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Istorija

 • NMA įsteigta 1999 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1266 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsteigimo”.
 • Pagrindinis NMA tikslas veiklos pradžioje buvo SAPARD paramos administravimas. Teisę savarankiškai administruoti šią paramą Europos Komisija suteikė 2001 m. lapkričio 26 d. Pirmieji paraiškų rinkimai prasidėjo 2001 m. gruodį, o pirmoji paramos teikimo sutartis pasirašyta 2002 m. sausį su Šiaulių rajono ŽŪKB ,,Raupaičių ūkis“.
 • 2004 m. Lietuvai įsiliejus į Europos Sąjungos erdvę, prasidėjo naujas NMA veiklos etapas – Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių administravimas. Pradėta administruoti parama pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano, Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemones. Nuo 2004 m. taikoma ir vienkartinės tiesioginės išmokos už plotus schema.
 • 2007 m. prasidėjo finansinis 2007–2013 m. laikotarpis. Kartu pradėta įgyvendinti ir naująją Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą. Pagal šią programą iš viso skirta 2,28 mlrd. Eur paramos.
 • 2008 m. gruodžio 31 d. baigta mokėti paramą iš Kaimo plėtros 2004–2006 m. planui skirtų lėšų, o 2009 m. birželio 30 d. baigta mokėti Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento IV prioritetui skirtą paramą.
 • 2009 m. gegužės 5 d. NMA išduotas sertifikatas, patvirtinantis NMA informacijos saugumo valdymo sistemos atitiktį standarto ISO/IEC 27001:2005 reikalavimams.
 • 2010 m. NMA įdiegta Kokybės vadybos sistema, paremta LST EN ISO 9001:2008 standartu. Kokybės vadybos sistema taikoma administruojant valstybės pagalbos ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas, atliekant jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas. Ši sistema padeda nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, taip gerinant vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą.
 • 2012 m. NMA pelnė Nacionalinį kokybės prizą stambių įmonių kategorijoje. Nacionalinio kokybės prizo konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Kokybės taryba.
 • 2013 m. NMA skirtas Europos žinių prizas. Europos žinių prizu įvertinamos Europos Sąjungos institucijų pastangos padėti savo darbuotojams tobulinti ir gilinti profesines žinias.
 • 2014 m. pabaigoje, remiantis LST EN ISO 14001:2005 standartu, įdiegta Aplinkos apsaugos vadybos sistema, kuriai vėliau pritaikyti pokyčiai pagal ISO 14001:2015 versijos reikalavimus.
 • Pradedamas 2014-2020 m. finansinis laikotarpis. Jam skirta 4,63 mlrd. Eur.
 • 2015 m. gruodžio 31 d. sėkmingai baigta įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa. Visos programai skirtos lėšos – 2,286 mlrd. Eur – pasiekė Lietuvos kaimą.
 • NMA struktūrą sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, 10 departamentų, 3 nepriklausomi skyriai ir 10 padalinių dešimtyje skirtingų Lietuvos miestų. 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. gegužės 31 d. 11:11