Privatumo politika | Nacionalinė mokėjimo agentūra: parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Privatumo politika

ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS
 
NMA saugo Jūsų mobiliojoje programėlėje  pateiktą asmeninę informaciją (vardas, pavardė, valdos Nr., įmonės pavadinimas, buvimo vieta pranešimo formavimo metu) ir ją naudoja Jūsų identifikavimui bei aukščiausios kokybės paslaugų suteikimui. NMA neatskleidžia trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktai. Teisėto duomenų tvarkymo sąlygos nurodytos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 6 straipsnio 1 dalyje.
 
NMA neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse ar mobiliosiose programėlėse, taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per svetainėje pateiktas nuorodas. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvienos Jūsų aplankytos svetainės ar mobiliosios programėlės privatumo sąlygomis.
 
Jūsų asmens duomenys saugomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Daugiau informacijos „Asmens duomenų apsauga“ skiltyje.
 
ATSAKOMYBĖ
 
Mobiliosios programėlės turinyje gali būti techninių netikslumų ar rašybos klaidų. Apie pastebėtas klaidas ar netikslumus prašome pranešti el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx.
 
Mobiliosios programėlės turinys gali būti pakeistas, pakoreguotas ar papildytas bet kuriuo metu.
 
Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudodamiesi mobiliąja programėle ar bet kokia joje pateikta informacija prisiimate asmeninę atsakomybę ir riziką. Jūs visada privalote patys imtis deramų saugumo priemonių ir tik Jūs atsakote už galimą žalą, padarytą kompiuterinei ar mobiliai įrangai ir joje saugomai informacijai.
 
ATSAKYMAI Į JŪSŲ KLAUSIMUS
 
Privatumo politika gali būti atnaujinama, todėl rekomenduojame dažniau apsilankyti šioje skiltyje, kad būtumėte informuoti apie visus pakeitimus. Kilus klausimų dėl šioje skiltyje pateiktos informacijos, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 8 d. 11:10