Parama kaimo bendruomenių veiklai remti | Nacionalinė mokėjimo agentūra: parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama pagal kitas priemones

Parama kaimo bendruomenių veiklai remti