Paslaugos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

Agentūroje besidarbinančių asmenų dokumentų priėmimas