Statistinė informacija | Nacionalinė mokėjimo agentūra: parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama jaunimui

Statistinė informacija

 
Verslo projektai pagal „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui", „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse", „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai" ir „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui" paramos priemones
 
Bendrosios verslo projektų diagramos 
 
 
Į jaunimą orientuoti verslo projektai
 
 
 
 
 
 
Jaunų asmenų (iki 40 m.) įgyvendinti verslo projektai
 
 
Vietos veiklos grupių verslo projektai pagal LEADER paramos priemones
 
Į jaunimą orientuoti VVG paslaugų projektai, kuriuose sukuriamos darbo vietos
 
 
Jaunų asmenų įgyvendinti VVG paslaugų projektai, kuriuose sukuriamos darbo vietos
 
 
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 28 d. 15:05