(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Tiesioginės išmokos po 2020

Nuo ūkininko kontrolės prie pažeidimų prevencijos
 
 
Lietuva kartu su dar penkiomis Europos Sąjungos šalimis (Danija, Suomija, Švedija, Estija ir Latvija) 2017 m. pavasarį pateikė Europos Komisijai (EK) siūlymus dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimo, kurių pagrindinė mintis – mažinti sankcijas pareiškėjams dėl ypač smulkių pažeidimų bei atsisakyti perteklinių reikalavimų tikrinimo.
 
Tačiau mūsų valstybė, atstovaujama Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA), neapsiribojo vien tik šiais pasiūlymais ir kartu su Italijos mokėjimo agentūra 2017 m. gegužės mėn. Maltoje vykusios Europos Sąjungos (ES) mokėjimo agentūrų direktorių konferencijos metu pasiūlė revoliucinę idėją – išmokas ūkininkams mokėti jiems neteikiant paraiškų. Tai leidžia registrų duomenys ir naujausi palydoviniai vaizdai: jų pagalba galima identifikuoti ūkininkų laukų būklę, sužinoti, kaip jie laikosi įsipareigojimų. Įgyvendinus idėją, nebeliktų patikrų, ženkliai sumažėtų paramos administravimo kaštai, o agentūrų specialistai visą dėmesį skirtų pažeidimų prevencijai, išankstiniam konsultavimui, ir informavimui. 
 
Pateiktą idėją palankiai įvertino visų ES mokėjimo agentūrų atstovai, todėl buvo parengtas ES mokėjimo agentūrų memorandumas. Jame EK raginama 2021-2027 m. laikotarpiu pereiti nuo kontrolės prie prevencijos sistemos efektyviai išnaudojant šiuolaikinių technologijų galimybes.
 
Naujasis modelis galėtų būti taikomas jau artėjančiu programiniu laikotarpiu bei būtų realus žingsnis supaprastinant paramos teikimo mechanizmą. Tam būtini ES teisyno pakeitimai, kuriems pagrindas buvo padėtas 2017 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje vykusio mokymosi tinklo arba Learning Network, vienijančio ES mokėjimo agentūrų vadovus, atstovų susitikimo su EK metu.
 
Kad parama be paraiškos idėja kuo greičiau pavirstu kūnu, NMA aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kurie leidžia žingsnis po žingsnio artėti prie bendros vizijos. Šie projektai vykdomi kartu su Europos kosmoso agentūra, Europos Komisija ir kitomis ES mokėjimo agentūromis. Tai įrodo, jog NMA veiklumas skatinant naujų technologijų žemės ūkio sektoriuje diegimą buvo itin gerai įvertinta – Lietuva, net nebūdama Europos kosmoso agentūros nare, pateko tarp 5 iniciatyviausių naujas technologines galimybes, siekiant supaprastinti Europos Sąjungos paramos administravimą žemės ūkiui, skatinančių šalių.
 
Sen4cap tikslas – pritaikyti Sentinel palydovinius vaizdus kasdienei ūkininko veiklos stebėsenai. Projekte dalyvauja šešių šalių narių mokėjimo agentūros: iš Italijos, Olandijos, Lietuvos, Rumunijos, Ispanijos, Čekijos. Prie projekto sėkmės NMA prisidės savo patirtimi, be to, teiks duomenis dėl naujų produktų kūrimo bei juos testuos. Šių šešių atrinktų šalių demonstracinių pavyzdžių pagrindu bus derinamas naujų Sentinel produktų kūrimas bei taikymas nacionaliniu lygmeniu, bus dalinamasi gerąja praktika įgyvendinant šio laikotarpio BŽŪP ir rengiantis naujajam programiniam BŽŪP laikotarpiui. Aukštos skiriamosios gebos palydovinių vaizdų pagrindu bus sukurti algoritmai, padėsiantys įvertinti žemės ūkio naudmenų būklę ir jos pokyčius, įskaitant vegetaciją, šienavimą, žemės ūkio kultūrų rūšis ir jų įvairinimą.
 
Projekto įgyvendinimas prasidėjo 2017 m. liepos mėn. jo trukmė – 30 mėnesių. Planuojama, kad jau 2018 m. pradžioje bus sukurti pirmieji algoritmų prototipai, o iki 2018 m. pabaigos – ištestuoti. 2019 m. šios sistemos turėtų būti įgyvendintos, o 2020 m. – parengtos naudojimui. Jei įgyvendintų pilotinių projektų rezultatai parodys, kad  minėtos technologijos užtikrina pilnavertę ūkininkų agrarinės veiklos priežiūrą, tai taps „sistemos be paraiškos“ pagrindu.    
 
RECAP tikslas – sukurti ES mokėjimo agentūrų, ūkininkų ir žemės ūkio konsultantų naudojamą elektroninių paslaugų platformą (įrankį), skirtą užtikrinti BŽŪP laikymąsi ūkių lygmeniu, įskaitant kompleksinio paramos susiejimo ir žalinimo reikalavimus, o taip pat užtikrinti stebėsenos procedūrų veiksmingumą bei skaidrumą. Šio įrankio veikimas taip pat bus  paremtas Sentinel palydovinių vaizdų teikiamais duomenimis.
 
IACS 2.0 tikslas – įgyvendinti visus reikiamus teisinius ir techninius pakeitimus, jog būtų kuo greičiau pereita prie naujosios tvarkos, užtikrinančios pažeidimų prevenciją bei sumažinančios administracinę naštą ūkininkams ir mokėjimo agentūroms. Devynios ES šalys sutarė suvienyti jėgas ir gavusios finansavimą įrodyti Europos Komisijai, kad Maltoje iškeltą idėją įmanoma įgyvendinti čia ir dabar, o ne po 10 metų.
 
 
Naudinga informacija:
 
Apie mus rodo:
Pranešimai:
 
 „Ūkininkai ir mokėjimo agentūros: nuo koordinavimo prie bendradarbiavimo", pranešimas anglų k.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 10 d. 10:30