(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos (2020 m.)

Spausdinti
Tiesioginę išmoką sudaro: 
  • Pagrindinė tiesioginė išmoka – išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama pareiškėjui už deklaruotą plotą atitinkantį paramos teikimo reikalavimus einamaisiais metais pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą.
  • Išmoka už pirmuosius hektarus – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už nustatytą pareiškėjo deklaruotų žemės ūkio naudmenų pirmųjų (iki 30 ha) hektarų skaičių.
  • Žalinimo išmoka – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už palankesnę aplinkos atžvilgiu žemės ūkio veiklą, mokama už plotą pareiškėjui, atitinkančiam žalinimo išmokos reikalavimus.
  • Išmoka jaunajam ūkininkui – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama už deklaruotą plotą pareiškėjui, atitinkančiam išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus.
  • Susietoji parama už plotą – papildoma parama iš Europos Sąjungos lėšų, mokama tam tikrą žemės ūkio naudmenų plotą deklaruojančiam pareiškėjui už daržovių, išskyrus bulves, auginimą uždarajame (šildomuose šiltnamiuose) ir atvirajame grunte, taip pat už vaisių, uogų, baltyminių augalų, cukrinių runkelių, sėklinių bulvių auginimą bei javų auginimą iš sertifikuotos sėklos.
  • Susietoji parama už gyvulius - susietoji parama už pienines karves, už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas. Daugiau apie susietąją paramą...
Pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti ir šios paramos:
 
Pareiškėjai turi pateikti informaciją apie miško sklypą, jei dalyvauja priemonėje:
  • 2007–2013 metų KPP programos priemonė „Miškų aplinkosaugos išmokos“.
 
Pareiškėjai turi pateikti informaciją apie įveisiamą miško sklypą, jei dalyvauja priemonėse:
  • 2007–2013 metų KPP programos priemonė „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“
  • 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“

Pranešimai:
 
  2020 m. plotinių ir galvijų priemonių administravimo aktualijos (pranešimas.ppt)
 
  2020 m. plotinių ir galvijų priemonių kontrolės aktualijos (pranešimas.pdf)
 
  2020 m. plotinių ir galvijų priemonių administravimo aktualijos (video pranešimas)
 
  2020 m. plotinių ir galvijų priemonių kontrolės aktualijos (video pranešimas)
 
  „NMA agro“ programėlės galimybės (pranešimas.ppt)
 
Leidiniai:
  • Reikalavimų įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas
ŽŪM leidiniai:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 1 d. 14:14