(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos (2015 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2015-04-13
Iki 2015-06-15
Tiesioginę išmoką sudaro: pagrindinė tiesioginė, žalinimo išmoka, išmokos jaunajam ūkininkui ir už pirmuosius hektarus, susietoji parama už plotą.
 
 • Pagrindinė tiesioginė išmoka – išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama pareiškėjui už deklaruotą plotą atitinkantį paramos teikimo reikalavimus einamaisiais metais pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą.
 • Išmoka už pirmuosius hektarus – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už nustatytą pareiškėjo deklaruotų žemės ūkio naudmenų pirmųjų (iki 30 ha) hektarų skaičių.
 • Žalinimo išmoka – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už palankesnę aplinkos atžvilgiu žemės ūkio veiklą, mokama už plotą pareiškėjui, atitinkančiam žalinimo išmokos reikalavimus.
 • Išmoka jaunajam ūkininkui – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama už deklaruotą plotą pareiškėjui, atitinkančiam išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus.
 • Susietoji parama už plotą – papildoma parama iš Europos Sąjungos lėšų, mokama tam tikrą žemės ūkio naudmenų plotą deklaruojančiam pareiškėjui už daržovių, išskyrus bulves, auginimą uždarajame (šildomuose šiltnamiuose) ir atvirajame grunte, taip pat už vaisių, uogų, baltyminių augalų auginimą.
 
SVARBU! Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma yra mažinama 1 proc., išskyrus atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pavėluotą paraišką kartu su vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentais galima pateikti per 15 darbo dienų nuo nenumatytų aplinkybių atsiradimo. Paraiškos, pateiktos pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui (po einamųjų metų liepos 1  d.), priimamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
 
Bendrojoje paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškoje kartu su tiesioginėmis išmokomis galima prašyti susietosios paramos už gyvulius bei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 ir 2014–2020 metų programos priemones (toliau – KPP priemonės). Parama už plotus mokama pagal šias KPP priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“. Taip pat bendrojoje paraiškoje pareiškėjas turi pateikti informaciją apie miško sklypą, jei dalyvauja pagal KPP priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“, bei bendrojoje paraiškoje pareiškėjas turi pateikti informaciją apie įveisiamo miško sklypą, jei dalyvauja pagal KPP priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.
 
Taigi pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti šios paramos:
 
 • Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus.
 • Susietosios paramos už pienines karves.
 • Susietosios paramos už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas.
 • Paramos pagal 2007–2013 metų KPP programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“.
 • Paramos pagal 2014–2020 metų programos priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.
 • Paramos pagal 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.
 • Paramos pagal 2014–2020 metų programos priemonę „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.
 • Paramos pagal 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“.
 
Pareiškėjai turi pateikti informaciją apie miško sklypą, jei dalyvauja priemonėje:
 
 • 2007–2013 metų KPP programos priemonė „Miškų aplinkosaugos išmokos“.
 
Pareiškėjai turi pateikti informaciją apie įveisiamą miško sklypą, jei dalyvauja priemonėse:
 
 • 2007–2013 metų KPP programos priemonė „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 • 2007–2013 metų KPP programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 • 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 29 d. 13:58