(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Daugiamečių pievų išlaikymas

Norėdami atidaryti žemėlapį, spauskite ant nuorodos arba ikonos.
 
 
Jame pateikta informacija apie suartus daugiamečių pievų plotus (raudona spalva) ir nedeklaruotus daugiamečių pievų plotus (geltona spalva). Paspaudus ant lauko pateikiama informacija apie suarto ploto ar nedeklaruoto daugiamečių pievų ploto dydį hektarais. Žemėlapyje paiešką galima atlikti didinant mastelį, įvedant konkrečią vietovę.
 
Siekiant išvengti daugiamečių pievų sumažėjimo ir prievolės ateityje atkurti suartus daugiamečių pievų plotus, pareiškėjai turėtų deklaruoti visus valdomus daugiamečių pievų plotus, jie žemėlapyje išskirti geltona spalva.
 
Suartų daugiamečių pievų ir nedeklaruotų daugiamečių pievų žemėlapyje pateikiami 2020 ir 2021 metais deklaruoti daugiamečių pievų plotai, kurie pagal 2022 m. deklaravimo duomenis buvo suarti (raudona spalva). Pasibaigus 2023 m. paraiškų išmokoms už deklaruotus plotus gauti pateikimo terminui, žemėlapis bus papildytas pagal 2023 m. deklaravimo duomenis identifikuotais naujai suartais plotais ir jame bus pateikiami per paskutinius trejus metus suarti plotai.
 
 
DĖL DAUGIAMEČIŲ PIEVŲ ATKŪRIMO
 
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos specialistams bendromis pastangomis pavyko patikslinti 2022 m. deklaruotų daugiamečių pievų duomenis ir statistiškai pagrįsti, įtraukiant papildomus plotus, kurie pagal aktualią žemėnaudą buvo nustatyti kaip daugiamečių pievų plotai, todėl 5 proc. riba nebuvo peržengta.
 
Papildomai norėtume priminti, kad prievolė daugiamečių pievų nearti, o NMA pareikalavus – jas atkurti, jeigu visos Lietuvos mastu daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis sumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su referencine santykine dalimi, išlieka ir 2023 m. bei kitais metais.
 
Atsižvelgiant į reglamentų reikalavimus, pasikeitusius nuo 2023 m., pievų santykinė dalis lyginama su 2018  referenciniais metais (anksčiau buvo 2015 m.). Daugiamečių ganyklų arba pievų referencinis santykis yra 2018 m. deklaruotų daugiamečių ganyklų ar pievų plotų sumos ir bendro 2018 m. deklaruoto ploto tiesioginėms išmokoms gauti santykis, su kuriuo lyginamas daugiamečių ganyklų arba pievų einamųjų metų santykis.
 
 
Prašome laikytis įsipareigojimo dėl pievų išlaikymo, o suarus pievas ir atsiradus reikalavimui jas atkurti, šias pievas atkurti ir, teikiant paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, deklaruoti atkurtą pievą / jos dalį paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nurodytu pasėlio kodu.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jei daugiametė pieva buvo suarta ar pertvarkyta, o vėliau žemė perduota kitam žemės valdytojui, naujasis žemės valdytojas perima visus su daugiamečių pievų atkūrimu susijusius įsipareigojimus. Todėl ūkininkai prieš įsigydami ar išsinuomodami žemės sklypus vadovaudamiesi šiuo žemėlapiu gali įsivertinti, ar šiems sklypams gali atsirasti prievolė juos atkurti, daugiamečių pievų sumažėjus daugiau nei leidžiama.
 
Svarbu ir tai, kad, kai reikalavimas išlaikyti daugiametes pievas tapo geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimu, pasikeitė ir sankcijų taikymas – tuo atveju, jei būtų viršyta 5 proc. riba Lietuvos mastu ir atsirastų reikalavimas atkurti daugiametes pievas, jų neatkūrus, sankcijos būtų taikomas ne konkrečios paramos schemos, o visos paraiškos mastu, t. y. visa pareiškėjui mokėtina parama bus sumažinta tam tikru procentiniu dydžiu.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. kovo 16 d. 12:04