(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Daugiamečių pievų išlaikymas

 
Jame pateikta informacija apie suartus daugiamečių pievų plotus (raudona spalva) ir nedeklaruotus daugiamečių pievų plotus (geltona spalva). Paspaudus ant lauko pateikiama informacija apie suarto ploto ar nedeklaruoto daugiamečių pievų ploto dydį hektarais. Žemėlapyje paiešką galima atlikti didinant mastelį, įvedant konkrečią vietovę.
 
Siekiant išvengti daugiamečių pievų sumažėjimo ir prievolės ateityje atkurti suartus daugiamečių pievų plotus, pareiškėjai turėtų deklaruoti visus valdomus daugiamečių pievų plotus, jie žemėlapyje išskirti geltona spalva.
 
 
DĖL DAUGIAMEČIŲ PIEVŲ ATKŪRIMO
 
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos specialistams bendromis pastangomis pavyko patikslinti 2022 m. deklaruotų daugiamečių pievų duomenis ir statistiškai pagrįsti, įtraukiant papildomus plotus, kurie pagal aktualią žemėnaudą buvo nustatyti kaip daugiamečių pievų plotai, kad 5 proc. riba nebuvo peržengta.
 
Papildomai norėtume priminti, kad prievolė daugiamečių pievų nearti, o NMA pareikalavus – jas atkurti, jeigu visos Lietuvos mastu daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis sumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su referencine santykine dalimi, išliks ir 2023 m. bei kitais metais.
 
Prašome laikytis įsipareigojimo dėl pievų išlaikymo ateityje, o suarus pievas ir atsiradus reikalavimui jas atkurti, šias pievas atkurti ir, teikiant paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, deklaruoti atkurtą pievą / jos dalį paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nurodytu pasėlio kodu.
 
Per paskutinius dvejus metus suartų daugiamečių pievų žemėlapį galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą Suartų daugiamečių pievų žemėlapis (arcgis.com).
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jei daugiametė pieva buvo suarta ar pertvarkyta, o vėliau žemė perduota kitam žemės valdytojui, naujasis žemės valdytojas perima visus su daugiamečių pievų atkūrimu susijusius įsipareigojimus. Todėl ūkininkai prieš įsigydami ar išsinuomodami žemės sklypus vadovaudamiesi šiuo žemėlapiu gali įsivertinti, ar šiems sklypams gali atsirasti prievolė juos atkurti, daugiamečių pievų sumažėjus daugiau nei leidžiama.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 1 d. 12:05