(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Pievų atstatymas

 
 
DĖL DAUGIAMEČIŲ PIEVŲ ATKŪRIMO
 
 
Pareiškėjai, teikdami paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, įsipareigojo daugiamečių pievų nearti, o NMA pareikalavus jas atkurti, jeigu visos Lietuvos mastu daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis sumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su 2015 m. nustatyta referencine santykine dalimi.
 
NMA, įvertinusi 2021 m. deklaravimo duomenis, nustatė, kad daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis, palyginti su 2015 m. nustatytu referenciniu santykiu Lietuvoje, sumažėjo 11,25 proc.
 
Jeigu Europos Komisija priims sprendimą, kad daugiametės pievos Lietuvoje turi būti atkurtos, pareiškėjams, kurių 2021 m. deklaruotas plotas, vadovaujantis dviejų ankstesnių metų deklaravimo duomenimis, buvo pakeistas iš daugiametės pievos į kitos rūšies pasėlius (ariamąją žemę arba sodus ar uogynus), reikės suartas pievas atkurti. Tai pareiškėjai galės padaryti bet kuriame savo valdos plote, kad Lietuvos mastu kitais metais nebūtų viršyta didžiausia leistina daugiamečių pievų sumažėjimo riba.
 
Apie Europos Komisijos priimtą sprendimą dėl būtinybės atkurti daugiametę suartą pievą NMA informuos pareiškėjus, kuriems galios šis reikalavimas, asmeniškai iki 2022 metų vasario 28 d.
 
Per paskutinius dvejus metus suartų daugiamečių pievų žemėlapį bei papildomai žemėlapyje nurodytą suarto ploto bei ploto, kurį gali reikėti atkurti, dydį galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą Daugiamečių pievų atstatymo žemėlapis (arcgis.com).
 
Taip pat pareiškėjai apie jiems individualiai priklausantį atkurti ploto dydį gali sužinoti prisijungę prie NMA informacinio portalo pranešimų skilties arba kreipdamiesi į savivaldybės, kurioje registruotas pareiškėjo valdos centras, seniūniją ar skyrių, atsakingą už žemės ūkio klausimus.
 
Atsiradus prievolei, daugiamečių pievų plotą reikėtų atkurti iki savo paraiškos pateikimo dienos.
 
Atkūrus daugiamečių pievų plotą, reikėtų mobiliąja programėle „NMA agro“ pateikti atkurtų pievų nuotraukas, kaip numatyta Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.
 
Jei pareiškėjas neatkuria suartų daugiamečių pievų ploto, jam žalinimo išmoka už neatkurtą plotą nemokama, taip pat gali būti taikoma papildoma administracinė nuobauda.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 3 d. 13:22