(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Daugiamečių pievų išlaikymas

Jame pateikta informacija apie suartus daugiamečių pievų plotus (raudona spalva) ir nedeklaruotus daugiamečių pievų plotus (geltona spalva). Paspaudus ant lauko pateikiama informacija apie suarto ploto ar nedeklaruoto daugiamečių pievų ploto dydį hektarais. Žemėlapyje paiešką galima atlikti didinant mastelį, įvedant konkrečią vietovę.
 
Siekiant išvengti daugiamečių pievų sumažėjimo ir prievolės ateityje atkurti suartus daugiamečių pievų plotus, pareiškėjai turėtų deklaruoti visus valdomus daugiamečių pievų plotus, jie žemėlapyje išskirti geltona spalva.
 
 
DĖL DAUGIAMEČIŲ PIEVŲ ATKŪRIMO
 
 
Žemės ūkio ministerijai po intensyvių derybų ir konsultacijų su Europos Komisija pavyko pakoreguoti daugiamečių pievų referencinius dydžius. Dėl to Lietuva neperžengė leistinos pievų plotų sumažėjimo ribos ir ūkininkams suartų pievų 2021 deklaravimo metais atkurti nereikės.
 
Papildomai norėtume priminti, kad prievolė daugiamečių pievų nearti, o NMA pareikalavus – jas atkurti, jeigu visos Lietuvos mastu daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis sumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su referencine santykine dalimi, išliks ir 2022 m. bei kitais metais.
 
Prašome laikytis įsipareigojimo dėl pievų išlaikymo ateityje, o suarus pievas ir atsiradus reikalavimui jas atkurti, šias pievas atkurti ir, teikiant paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, deklaruoti atkurtą pievą / jos dalį paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nurodytu pasėlio kodu.
 
Per paskutinius dvejus metus suartų daugiamečių pievų žemėlapį galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą Suartų daugiamečių pievų žemėlapis (arcgis.com).
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jei daugiametė pieva buvo suarta ar pertvarkyta, o vėliau žemė perduota kitam žemės valdytojui, naujasis žemės valdytojas perima visus su daugiamečių pievų atkūrimu susijusius įsipareigojimus. Todėl ūkininkai prieš įsigydami ar išsinuomodami žemės sklypus vadovaudamiesi šiuo žemėlapiu gali įsivertinti, ar šiems sklypams gali atsirasti prievolė juos atkurti, daugiamečių pievų sumažėjus daugiau nei leidžiama.
 
 
Atsakymus į dažnai užduodamus klausimus apie daugiamečių pievų išlaikymą rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 28 d. 09:58