patikros NMA
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Patikrų įrankiai

Įsipareigojimų tikrinimas nuotoliniu būdu
 
Jau žengtas žingsnis link naujausių šiuolaikinių technologijų panaudojimo plotinių priemonių patikrose. Europos Sąjungos programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ didelės raiškos žemės, vandenų, atmosferos vaizdai suteikia plačias galimybes gautą informaciją pritaikyti pačiose įvairiausiose srityse. Viena iš palydoviniais vaizdais gautos informacijos pritaikymo sričių yra žemės ūkis.
 
NMA, tobulindama savo veiklą, siekia kuo plačiau naudotis šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis, todėl plotinėms patikroms atlikti ketina pasitelkti „Sentinel“ ar kito atitinkamo palydovo duomenis. Kompiuteriniu būdu apdoroti palydoviniai vaizdai suteikia ypatingas galimybes. „Sentinel“ palydovinių vaizdų dėka ištisus metus bus galima matyti, ar deklaruoti laukai nušienauti, ar juose dirbama žemė, ar tai pieva ganykla, ar deklaruojamuose plotuose laikomasi prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu būdu nesunkiai bus galima įvertinti pareiškėjų deklaruotų laukų, už kuriuos prašoma paramos, agrarinę būklę.
 
Tik pastebėję galimą pažeidimą, tikrintojai vyks į vietą, kad galėtų įsitikinti, ar tikrai pažeisti keliami reikalavimai. Taip tikrieji ūkininkai bus trukdomi kur kas rečiau, o asmenys, neketinantys prižiūrėti laukų, laikytis keliamų reikalavimų, dar prieš deklaruodami turi įsivertinti, jog jų pažeidimai bus lengvai nustatomi NMA specialistų.
 
Artimiausioje ateityje palydoviniai vaizdai leis nustatyti pasėlių rūšį bei ar buvo nuimtas derlius.

„Sentinel“ palydovinių vaizdų pavyzdžiai:
 
       
1 pav.   2 pav.   3 pav.   4 pav.   5 pav.
 
Laukų ribų tikrinimas
 
Plotinių priemonių patikros atliekamos nuotoliniu būdu, remiantis labai aukštos kokybės palydovo nuotraukomis (6 pav.). Lauko ribos įbraižomos atsižvelgiant į ortofotografines nuotraukas (daugiau informacijos apie patikras ir kaip joms pasiruošti rasite čia).
 
Palydovinė nuotrauka:
 
 
6 pav.
 
Ortofotografinė nuotrauka:
 
7 pav.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žemėlapyje (8 pav.) savivaldybių lygmeniu pavaizduotos 2022 m. nuotolinių patikrų ir ortofotografinių žemėlapių zonos:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8 pav.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patikrose naudojami prietaisai
 
Plotinių priemonių patikrose naudojami sertifikuoti prietaisai. NMA specialistai matuodami pasėlių laukus bei miškų plotus naudojasi sertifikuotomis visuotinės padėties nustatymo (VPN) sistemomis ir prietaisais, atitinkančiais Europos Sąjungoje galiojančius reikalavimus ir standartus.

Atliekant patikras naudojami VPN sistemos Topcon GRS-1 prietaisai atitinka Europos Sąjungoje galiojančius reikalavimus ir standartus. Matuojant šiais VPN prietaisais Lietuvos teritorijoje nustatytos ir įteisintos šios perimetro paklaidos: atviroje teritorijoje – 1 m, miške – 2 m. Lietuvoje taikoma skaičiavimo metodika ir leidžiama perimetro matavimo paklaida atitinka Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro (JTC) keliamus reikalavimus. Paklaidų įteisinimas atliekamas vadovaujantis ISO-5725 standarto reikalavimais bei remiantis šiuo standartu parengtais JTC techniniais dokumentais.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. balandžio 13 d. 13:09