Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Išmokų už deklaruotus plotus skaičiuoklės

Išmokų už deklaruotus plotus skaičiuoklė
 
Šioje skiltyje galite pasiskaičiuoti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 bei 2014-2020 metų programos priemonių, mokamų už plotus, preliminarius dydžius (už 2014 m., 2015 m. ir 2016 m.).
 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas, dalyvaudamas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse, už tą patį lauką gali gauti paramą tik pagal tas priemones, kurios priemonių suderinamumo lentelėje pažymėtos „+“ ženklu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Žalinimo reikalavimų skaičiuoklė 2017 m. tiesioginių išmokų deklaravimui
 
Ši skaičiuoklė skirta ūkininkams, siekiantiems patikrinti, ar jų paraiškos tiesioginėms išmokoms 2017 m. gauti atitiks naujus žalinimo reikalavimus (pasėlių diversifikavimas, daugiamečių pievų ir ganyklų išsaugojimas ir ekologinio pobūdžio vietovės).
 
 


 
Ekologinių išmokų skaičiuoklė
 
Ši skaičiuoklė skirta pareiškėjams, deklaruojantiems daugiau kaip 200 ha ploto pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas".
 
 


 
Preliminarios išmokos, taikant moduliaciją (išmokų sumažinimą) bei finansų discipliną, skaičiuoklė
 
Ši skaičiuoklė skirta pareiškėjui apskaičiuoti preliminarias už 2013 m. mokėtinas tiesiogines išmokas, atsižvelgiant į taikomą moduliaciją, finansų discipliną bei papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (nuo 2013 m. vadinamų pereinamojo laikotarpio nacionaline parama (PLNP)) mažinimą. Nuo 2012 m. bendra pagal pareiškėjo pateiktas paraiškas paramai gauti mokėtina tiesioginių išmokų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų, suma, viršijanti 5 000 EUR (17 264 Lt), mažinama 10 proc., o viršijanti 300 000 EUR (1 035 804 Lt), – dar 4 proc. Šiuos procentus atitinkančios sumos išskaičiuojamos iš papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų. Bendros tiesioginių išmokų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, kurios turi būti skiriamos ūkininkui atitinkamais kalendoriniais metais, sumos, didesnės nei 300 000 EUR (1 035 804 Lt), kasmet nuo 2012 m. mažinamos (moduliuojamos) 4 proc. Taip pat nuo 2013 m. bendros tiesioginių išmokų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, sumos, viršijančios 2 000 EUR, mažinamos 2,453658 %.
 
 


 
Preliminarių išmokų skaičiuoklės, susietos su pareiškėjo turimų SGV skaičiumi
 
Šios skaičiuoklės skirtos pareiškėjui apskaičiuoti preliminarias už 2012 m., 2013 m. ir 2014 m. mokėtinas tiesiogines išmokas bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ bei priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ sumas, atsižvelgiant į paramos sumažinimus, įvertinus pareiškėjui priklausančių sutartinių gyvulių vienetų (SGV) skaičių.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 20 d. 15:14