(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Išmokų skaičiuoklės

Išmokų už deklaruotus plotus bei susietosios paramos už gyvulius skaičiuoklė 
 
Šioje skiltyje galite pasiskaičiuoti:
  • Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių, mokamų už plotus, dydžius;
  • Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir susietosios paramos už pienines karves dydžius;
  • Pateiktoje „Paramos suderinamumo matricoje“ galite pasitikrinti paramos priemonių ir schemų suderinamumą.
 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas, dalyvaudamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonėse, už tą patį lauką gali gauti paramą tik pagal tas priemones, kurios priemonių suderinamumo lentelėje pažymėtos „+“ ženklu.
 
   
 
 
2022 m. Galutinių išmokų skaičiuoklė
 
 

 
Žalinimo reikalavimų skaičiuoklė 2022 m. tiesioginių išmokų deklaravimui
 
Ši skaičiuoklė skirta ūkininkams, siekiantiems patikrinti, ar jų paraiškos tiesioginėms išmokoms 2022 m. gauti atitiks naujus žalinimo reikalavimus (pasėlių diversifikavimas, daugiamečių pievų ir ganyklų išsaugojimas ir ekologinio pobūdžio vietovės).
 
 
 
 
 

 
Ekologinių išmokų skaičiuoklė 
 
Ši skaičiuoklė skirta pareiškėjams, deklaruojantiems daugiau kaip 200 ha ploto pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas".
 
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 31 d. 09:35