Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Išmokų skaičiuoklės

Išmokų už deklaruotus plotus bei susietosios paromos už gyvulius skaičiuoklė
 
Šioje skiltyje galite pasiskaičiuoti:
  • Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 bei 2014-2020 metų programos priemonių, mokamų už plotus, preliminarius dydžius (2016 m. ir 2017 m.);
  • Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pieninės ožkas ir susietosios paramos už pienines karves preliminarius dydžius (2016 m. ir 2017 m.);
  • Taip pat pasitikrinti paramos priemonių ir schemų suderinamumą galite pateiktoje „Paramos suderinamumo matricoje“.
 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas, dalyvaudamas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse, už tą patį lauką gali gauti paramą tik pagal tas priemones, kurios priemonių suderinamumo lentelėje pažymėtos „+“ ženklu.
 
 
       
 
 
Skaičiuoti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Žalinimo reikalavimų skaičiuoklė 2017 m. tiesioginių išmokų deklaravimui
 
Ši skaičiuoklė skirta ūkininkams, siekiantiems patikrinti, ar jų paraiškos tiesioginėms išmokoms 2017 m. gauti atitiks naujus žalinimo reikalavimus (pasėlių diversifikavimas, daugiamečių pievų ir ganyklų išsaugojimas ir ekologinio pobūdžio vietovės).
 
 


 
Ekologinių išmokų skaičiuoklė 2016 m.
 
Ši skaičiuoklė skirta pareiškėjams, deklaruojantiems daugiau kaip 200 ha ploto pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas".
 
 


 
Preliminarios išmokos, taikant moduliaciją (išmokų sumažinimą) bei finansų discipliną, skaičiuoklė
 
Ši skaičiuoklė skirta pareiškėjui apskaičiuoti preliminarias už 2013 m. mokėtinas tiesiogines išmokas, atsižvelgiant į taikomą moduliaciją, finansų discipliną bei papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (nuo 2013 m. vadinamų pereinamojo laikotarpio nacionaline parama (PLNP)) mažinimą. Nuo 2012 m. bendra pagal pareiškėjo pateiktas paraiškas paramai gauti mokėtina tiesioginių išmokų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų, suma, viršijanti 5 000 EUR (17 264 Lt), mažinama 10 proc., o viršijanti 300 000 EUR (1 035 804 Lt), – dar 4 proc. Šiuos procentus atitinkančios sumos išskaičiuojamos iš papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų. Bendros tiesioginių išmokų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, kurios turi būti skiriamos ūkininkui atitinkamais kalendoriniais metais, sumos, didesnės nei 300 000 EUR (1 035 804 Lt), kasmet nuo 2012 m. mažinamos (moduliuojamos) 4 proc. Taip pat nuo 2013 m. bendros tiesioginių išmokų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, sumos, viršijančios 2 000 EUR, mažinamos 2,453658 %.
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 7 d. 13:40