(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama bitininkystės sektoriui (2017 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2016-12-19
Iki 2017-01-21
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą sudaro šios priemonės:
  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
  • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“
  • „Rinkos stebėsena“
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos finansavimo planą.
 
Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 17 d. 07:38