(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama bitininkystės sektoriui (2014–2016 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2015-11-23
Iki 2016-01-08
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą sudaro šios priemonės:
 
  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“
  • „Varozės kontrolė“
  • „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“
  • „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“ (priemonei 2014–2016 metais lėšų nenumatyta)
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“
 
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos finansavimo planą.
 
Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d. 
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gruodžio 16 d. 11:11