(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama bitininkystės sektoriui

Spausdinti

Apie paramą

Parama bitininkystės sektoriui 2020–2022 metais:
 
2020–2022 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui yra teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-701 Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo". 
 
 
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą sudaro šios priemonės:
  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
  • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“
  • „Rinkos stebėsena“
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“
 
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos finansavimo planą.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 21 d. 14:29