(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama bitininkystės sektoriui

Spausdinti

Apie paramą

Parama bitininkystės sektoriui 2020–2022 metais:
 
2020–2022 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui bus teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-507 Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo". 
 
 
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą sudaro šios priemonės:
 • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“
 • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“
 • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
 • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“
 • „Bičių šeimų atnaujinimas“
 • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“
 • „Rinkos stebėsena“
 • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“
 
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos finansavimo planą.
 


 
Parama bitininkystės sektoriui 2017–2019 metais:
 
2017–2019 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui bus teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos patvirtinimo". 
 
Programos įgyvendinimo taisyklės:
 
 
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą sudaro šios priemonės:
 • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“
 • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“
 • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
 • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“
 • „Bičių šeimų atnaujinimas“
 • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“
 • „Rinkos stebėsena“
 • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“
 
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos finansavimo planą.
 
Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.
 
 


 
Parama bitininkystės sektoriui 2014–2016 metais:
 
2014–2016 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-631 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014-2016 metų programos patvirtinimo.
 
Programos bendrasis tikslas – pagerinti bičių produktų gamybos ir pardavimo sąlygas Lietuvoje bei padidinti medingųjų augalų derlingumą ir produkcijos kokybę remiant pavienius bitininkus, jų grupes ir sąlygų tenkinti bendrus bitininkų poreikius šalies mastu sudarymą.
 
Programos įgyvendinimo taisyklės:
 
 
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą sudaro šios priemonės:
 
 • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“.
 • „Varozės kontrolė“.
 • „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“.
 • „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“. Priemonei 2014–2016 metais lėšų nenumatyta.
 • „Bičių šeimų atnaujinimas“.
 • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“.
 
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal Taisyklių 1 priede patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos finansavimo planą. Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d. Išsami informacija apie paramos skyrimo sąlygas (pareiškėjų tinkamumo kriterijus, tinkamas finansuoti išlaidas bei jų dydžius ir kt.) pateikiama Taisyklėse.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 17 d. 07:09