Priimamos paraiškos pagal priemonę „Parama žemdirbių konsultavimui“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.01.16

Priimamos paraiškos pagal priemonę „Parama žemdirbių konsultavimui“

Priimamos paraiškos pagal priemonę „Parama žemdirbių konsultavimui“
Nuo sausio 16 d. iki sausio 27 d. Žemės ūkio ministerija skelbia kvietimą teikti konsultacijų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla  paraiškas.
 
Priimamos paraiškos teikti šių sričių konsultacijas:
 • augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;
 • kooperacijos plėtra žemės ūkyje;
 • žemės ūkio technikos priežiūra ir pastatų statyba;
 • žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai.
Galimi pareiškėjai – ūkininkų ir kitų asmenų, vykdančių žemės ūkio veiklą, konsultavimo veikla užsiimantys ūkio subjektai arba jų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindais.
 
Pareiškėjai ir projektai turi atitikti šias tinkamumo sąlygas:
 1. pareiškėjas nėra bankrutuojantis arba likviduojamas;
 2. paraišką teikti konsultacijas ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, teikia subjektas, taisyklėse įvardytas galimu pareiškėju;
 3. projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla, nurodyta taisyklėse;
 4. išlaidos, kurioms finansuoti prašoma lėšų, nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų nacionalinių  ir ES  programų;
 5. pareiškėjas neturi skolų  Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, išskyrus atvejus, kai mokėjimai atidėti;
 6. pareiškėjas neturi skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui, išskyrus atvejus, kai mokėjimai atidėti;
 7. pareiškėjas turi turėti patirties įgyvendinant panašius projektus,  susijusius su  ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimu;
 8. pareiškėjas turi turėti konsultavimo paslaugų teikimo biurus, kurie priklauso jam nuosavybės teise arba yra nuomojami ar gauti pagal panaudą ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo laikas terminui;
 9. konsultavimo paslaugų teikimo biurai turi būti aprūpinti techninėmis priemonėmis (transporto priemonės, kompiuterinė įranga ir kt.), reikalingomis konsultavimo paslaugoms teikti;
 10. konsultavimo paslaugų teikimo biure turi dirbti ne mažiau kaip 1 konsultantas, kurio darbo laikas  ne trumpesnis kaip 20 val. per savaitę;
 11. pareiškėjo konsultantai turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų veiklos patirtį srityse, kuriose numato teikti konsultavimo paslaugas. Patirtis pagrindžiama nurodant darbo stažą pagal metus;
 12. pareiškėjo konsultantai turi būti ne trumpiau kaip 16 val. kėlę kvalifikaciją pagal sritis, kuriose numato teikti konsultavimo paslaugas (publikacijų rengimas (atitinka 8 val. kvalifikacijos kėlimo), dalyvavę  seminaruose, mokymo kursuose, stažuotėse ir kituose šviečiamuosiuose ir informaciniuose renginiuose per paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo).
Numatoma skirti bendra paramos suma – 930 000 Eur, apmokant iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų nuo bendros šių išlaidų sumos.
 
Paraiška ir reikalaujami dokumentai spausdintine ir elektronine forma su lydraščiu teikiami Žemės ūkio ministerijai (Gedimino pr. 19, Vilnius).
 
Taisyklės ir paraiškos forma skelbiama Teisės aktų registre.
 
Papildomą informaciją teikia ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis (tel. (8 5) 239 1025; el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1va3NsYXNAenVtLmx0Ij5zaWdpdGFzLm1pc2tpbmlzQHp1bS5sdDwvYT4=:xx).
Žemės ūkio ministerijos informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. sausio 16 d. 14:17