(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Iki 2017-02-24
Valstybės pagalba teikiama šioms žinių perdavimo ir informavimo veiklos sritims:
  • respublikinės ir regioninės reikšmės žinių perdavimo ir informavimo priemonėms (konferencijos, seminarai ir kiti renginiai), skirtoms žemės ūkio veiklos subjektams, organizuoti;
  • tarptautinės reikšmės žinių perdavimo ir informavimo priemonėms (konferencijos, seminarai ir kiti renginiai), skirtoms žemės ūkio veiklos subjektams, organizuoti.
 
Paramos gali kreiptis – žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veiklos subjektų informavimu ar švietimu. Galutinis pagalbos gavėjas – žemės ūkio sektoriaus (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje) įmonės (fiziniai ir juridiniai asmenys), žinių perdavimo ir informavimo veiklos dalyvės. Pareiškėjai, teikiantys paraišką, turi turėti tinkamų pajėgumų paraiškoje nurodytai žinių perdavimo ir informavimo veiklos priemonei (toliau – priemonei) vykdyti, t. y. kvalifikuotus darbuotojus ir reguliariai vykdyti žinių perdavimo ir informavimo veiklą (turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį įgyvendinant panašaus pobūdžio priemones (seminarus, konferencijas, mokymo kursus ir kitus šviečiamuosius renginius), o priemonės vadovas – ne mažesnę kaip 3 metų patirtį administruojant panašaus pobūdžio priemones.
 
Paramos dydis. Visoms pateiktoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriama bendra pagalbos suma – 170 tūkst. Eur. Pagalbos intensyvumas – finansuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Jei pagal pateiktas paraiškas prašomos pagalbos lėšų suma viršija kvietime nurodytą visoms pateiktoms paraiškoms skiriamą bendrą pagalbos sumą, skiriamos paramos suma gali būti mažinama.
 
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiškos teikiamos raštu Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriui (Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius, 264 kab.) ir el. paštu (Word formatu) Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyr. specialistei Skirmantei Smalskytei (crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNraXJtYW50ZS5zbWFsc2t5dGVAenVtLmx0Ij5za2lybWFudGUuc21hbHNreXRlQHp1bS5sdDwvYT4=:xx).
 
Aktuali informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 27 d. 14:36