(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas (2019 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-02-11
Iki 2019-03-01
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-16 „Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-54 skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą žinių perdavimo ir informavimo veiklai organizuoti pagal patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką.
 
Paraiškos priimamos nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. kovo 1 d.
 
Paraiškas priima NMA nuo 2019 m. vasario 11 iki kovo 1 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
 
Valstybės pagalba žinių perdavimo ir informavimo veiklai (toliau – pagalba) teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomoms respublikinės ir regioninės reikšmės priemonėms (konferencijoms, seminarams), skirtoms žemės ūkio veiklos subjektams (toliau – priemonės), organizuoti.
 
Finansuojamos priemonės, kurios pristato pareiškėjo per pastaruosius 5 metus atliktų žemės ir (arba) maisto ūkio mokslinių tyrimų, vykdytų pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-18 „Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir (arba) Žemės ūkio ministerijos 2015–2020 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-349 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2015–2020 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, rezultatus.
 
Galutinis pagalbos gavėjas – žemės ūkio sektoriaus (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje) įmonės (fiziniai ir juridiniai asmenys), žinių perdavimo ir informavimo veiklos dalyvės.
 
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veiklos subjektų informavimu ar švietimu. 
 
Pareiškėjai, teikiantys paraišką, turi turėti tinkamų pajėgumų paraiškoje nurodytai žinių perdavimo ir informavimo veiklos priemonei vykdyti, t. y. kvalifikuotus darbuotojus ir reguliariai vykdyti žinių perdavimo ir informavimo veiklą (turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį įgyvendinant panašaus pobūdžio priemones (seminarus, konferencijas, mokymo kursus ir kitus šviečiamuosius renginius), o priemonės vadovas – ne mažesnę kaip 3 metų patirtį administruojant panašaus pobūdžio priemones.
 
Visoms pateiktoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriama bendra pagalbos suma – 100 tūkst. Eur.
 
Pagalbos intensyvumas – finansuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Didžiausias žinių perdavimo ir informavimo veiklai skiriamos pagalbos dydis:
1. seminarui:
1.1. iki 740 Eur su PVM, kai seminaras vyksta vieną dieną;
1.2. iki 1 480 Eur su PVM, kai seminaras  vyksta ilgiau kaip vieną dieną;
2. konferencijai:
2.1. iki 900 Eur su PVM, kai konferencija vyksta vieną dieną;
2.2. iki 1 800 Eur su PVM, kai konferencija vyksta ilgiau kaip vieną dieną.
 
Esant didesniam paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikiui, nei skiriama bendra pagalbos suma, numatyta paskelbtame kvietime teikti paraiškas, priemonėms taikomi šie pirmumo kriterijai:
1. priemone pristatomas per pastaruosius 2 kalendorinius metus atliktas mokslinis tyrimas ir jo rezultatai;
2. numatomas didesnis pareiškėjo prisidėjimas lėšomis prie priemonės įgyvendinimo (vertinama procentais, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų).
 
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiška NMA gali būti pateikta vienu iš būdų:
1. spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paraiškos elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną .doc arba.docx formatu). Teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);
2. elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu), ir paraiškos formą (.doc arba .docx formatu). Teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA elektroniniu paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx.
 
Papildomą informaciją teikia NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. vasario 5 d. 13:56