(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2022 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-03-28
Iki 2022-04-11
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 24 d.  įsakymu Nr. 3D-211 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 ,,Dėl Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Taisyklės,), kviečia teikti paraiškas gauti valstybės paramą žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams, vykstantiems Lietuvoje, ir konkursams organizuoti ir (ar) dalyvauti juose.
 
Pareiškėju gali būti žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimu ir (arba) dalyvavimo juose organizavimu užsiimantis subjektas ir (arba) žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų dalyvis, teikiantis Žemės ūkio ministerijai Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo paraišką. Pareiškėja negali būti kaimo bendruomenė, taip pat pagal Taisyklių 6.1 p. veiklos sritį nacionalinė parama neteikiama pagalbos gavėjams, galintiems gauti pagalbą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles (žr. Taisyklių 7 p.). Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjas per vieną kvietimą gali teikti paraišką ne daugiau kaip 2 renginiams (Taisyklių 14 p.). Per einamuosius metus pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką priemonei įgyvendinti pagal pasirinktą vieną Taisyklių 6 p. nurodytą veiklos sritį (Taisyklių 22 p.).  
 
Galutinis pagalbos gavėjas – žemės ūkio veiklos subjektas (išskyrus paslaugų žemės ūkiui teikimu, geros agrarinės bei aplinkosaugos žemės būklės palaikymu, alternatyviąja veikla užsiimančius subjektus), maisto ūkio subjektas, vykdantis maisto gamybos veiklą, ūkio subjektas, užsiimantis žemės ūkio technikos gamyba ir (arba) prekyba bei dalyvaujantis žemės ūkio parodose, prekybos mugėse ir (ar) konkursuose.
 
Galutinis paramos gavėjas – bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių dalyvis.
 
Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Skiriama bendra suma:
1. Lietuvoje vykstančioms žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms organizuoti ir (arba) dalyvauti jose – 40  tūkst. Eur.
2. Lietuvoje vykstantiems konkursams (išskyrus konkūrus ir kitus sporto renginius) organizuoti (arba) dalyvauti juose – 15  tūkst. Eur.
3. Lietuvoje kaimo vietovėse vykstantiems bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams organizuoti – 95 tūkst. Eur.
 
Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti pateikti nuo š. m. kovo 28 d. iki š. m. balandžio 11 d. 17 val. 
 
Paraišką (skenuotą su parašais ir Word formatu) išsiųsti elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpvbGFudGEua2FydmVseXRlQHp1bS5sdCI+am9sYW50YS5rYXJ2ZWx5dGVAenVtLmx0PC9hPg==:xx, o originalą – paštu Žemės ūkio ministerijos Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyriui (Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius) arba pristatyti į ministerijos II a. 289 kab. Iškilus klausimų kreiptis tel. (8 5) 239 1234.
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 28 d. 15:50