(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2017 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-03-09
Iki 2017-03-31
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir dalyvavimo šiuose renginiuose finansavimo tikslai:
  • skatinti žemės ūkio ir maisto produktų pardavimo rinkų plėtrą;
  • informuoti plačiąją visuomenę apie žemės ūkio ir maisto produktus.
Galutinis pagalbos gavėjas privalo:
  • atitikti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžtis, nustatytas reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede (netaikoma nereikšmingos pagalbos atveju), kurioms pagalba yra teikiama natūra, kaip subsidijuojamos paslaugos, ir negali apimti tiesioginių išmokų pinigais;
  • būti nepatiriantis sunkumų (netaikoma nereikšmingos pagalbos atveju), kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte arba Komisijos komunikate – Bendrijos gairėse dėl pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL 2004 C 244, p. 2);
  • nebūti gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba būti sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
Finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų numatytoms veiklos sritims.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 1 d. 16:57