(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-02-12
Iki 2020-02-25
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-268 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 ,,Dėl žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kviečia teikti paraiškas gauti valstybės paramą žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams, vykstantiems Lietuvoje, ir konkursams organizuoti ir (ar) dalyvauti juose.
 
Pareiškėju gali būti žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimu ir (arba) dalyvavimo juose organizavimu užsiimantis subjektas ir (arba) žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų dalyvis, teikiantis ŽŪM Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo paraišką. Pareiškėja negali būti kaimo bendruomenė.
 
Galutinis pagalbos gavėjas – žemės ūkio veiklos subjektas (išskyrus paslaugų žemės ūkiui teikimu, geros agrarinės bei aplinkosaugos žemės būklės palaikymu, alternatyviąja veikla užsiimančius subjektus), maisto ūkio subjektas, vykdantis maisto gamybos veiklą, ūkio subjektas, užsiimantis žemės ūkio technikos gamyba ir (arba) prekyba, žemės ūkio parodų, prekybos mugių ir (ar) konkursų dalyvis.
 
Galutinis paramos gavėjas – bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių dalyvis.
 
Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Skiriama bendra suma:
  • Lietuvoje vykstančioms žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms organizuoti ir (arba) dalyvauti jose – 40  tūkst. Eur;
  • Lietuvoje vykstantiems konkursams (išskyrus konkūrus ir kitus sporto renginius) organizuoti (arba) dalyvauti juose – 20  tūkst. Eur;
  • Lietuvoje kaimo vietovėse vykstantiems bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams organizuoti – 140 tūkst. Eur.
Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti pateikti nuo š. m. vasario 12 d. iki š. m. vasario 25 d. 10 val. 
 
 
Paraiškos teikiamos ŽŪM Ryšių su visuomene skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 289 kab.) ir elektroniniu paštu (Word formatu) jolanta.karvelyte @zum.lt.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. vasario 14 d. 13:27